Boodskappe

Sorteer volgens datum: April 2015

Sondag, 05 April 2015 01:07

Welkom

BAIE WELKOM BY DIE NUWE DOMINEE.ORG.ZA - Die Woord vir almal!

tafel Liewe Bedienaar / Luisteraar van Die Woord.

 Het jy goeie Christelike boodskappe wat iewers in 'n boek, rak of rekenaar lê en stof vergaar in plaas daarvan dat dit mense se lewens verander? Voel jy dikwels dat dit hartseer is om só hard aan 'n boodskap te werk en dit dan net een keer te gebruik en of tot een gehoor te beperk? Dan is dit tyd om jou boodskappe weer af te stof en nuwe lewe te gee. Moenie dat jou insigte en omgang met God verlore laat gaan nie. Stel dit beskikbaar op Dominee.org.za en jou boodskap sal aanhou preek! Laat jou boodskap voortleef en steeds mense se lewens verander!

Gemeentelede kan ook help deur hul leraars aan te moedig om hul boodskappe hier beskikbaar te stel of deur hul naam en kontakbesonderhede aan ons by "Kontak ons" te stuur sodat ons hulle kan uitnooi.

Gepubliseer in Kerkjaar
Sondag, 05 April 2015 00:28

God is by jou selfs in moeilike tye

Soms verstaan ons nie die pad wat die Here met ons loop nie. Dis soms ook so moeilik om te verstaan hoekom sekere dinge met ‘n mens gebeur.In sulke tye voel ons dat God so ver van ons is en dan kan ons so maklik na mense gaan om ons te help met ons probleme. Josef het niemand gehad nie, behalwe God toe hy in allerlei moeilike omstandighede val. Hy was die jongste seun en sy broers het nie baie van hom gehou nie omdat hulle gevoel het hulle pa trek hom voor. Op ‘n dag het hulle hom aan Midianitiese handelaars verkoop en dié het hom weer in Egipte aan Potifar, ‘n amptenaar van die farao, verkoop. Potifar het hom later in beheer van sy huishouding gestel.Maar sy vrou het egter ander planne gehad en Josef probeer verlei.Toe hy weier, het sy hom vals beskuldig en hy is in die tronk gegooi. Maar, vertel die Bybel vir ons, ook in die tronk was die Here by Josef.  Ons lees in die verhaal van vier dinge wat gebeur as God by ons is veral in tye van nood.

 

1.       Jy sal God se seёn ervaar
2.       Jy sal versoek word
3.       Jy sal die regte dinge doen
4.       Jy sal God se liefde ervaar

 Jy sal God se seen ervaar
Wanneer dit goed gaan met ‘n mens kom mense dit gewoonlik agter. Miskien veklap jou kleredrag dit, jou glimlag, jou opgewektheid, jou ywerigheid by die werk of skool. Soms wens mense hulle het ook daardie ywerigheid, daardie “iets” anders. Hulle sal soms opmerkings maak daaroor of jou komplimenteer bv jy lyk so anders vandag of het jy jou hare laat doen? Gewoonlik sê ek net “dankie, al die eer kom die Here toe!” Dit is eintlik die Here se teenwoordigheid in jou lewe wat die verskil maak.Kan mense Christus in jou doen en late sien? Mense sal en moet nie anders kan as om dit raak te sien nie. Dit is wat met Josef gebeur het.Potifar het gesien dat die Here by Josef was en was Josef goedgesind. Hy het Josef oor al sy besittings aangestel en hom tot sy persoonlike slaaf bevorder. As gevolg van  Josef  het God die huis van Potifar geseёn. As gevolg van jou kan die Here jou huisgesin, jou werkgewer, jou skool, jou vriende en ja jouself seen. Selfs in die posisie as slaaf, ver van sy vader se huis, in ‘n vreemde land, in so ‘n ongewenste situasie, was God by Josef.God is nie ver nie, Hy is by jou selfs in moeilike omstandighede.

Jy sal versoek word
Niemand is gevrywaar van versoekings nie, selfs nie eers ‘n christen nie. Hoe ons hierop reageer, dit is wat saakmaak.Ons moet versoeking erken en weet waarvandaan dit kom, dat dit sonde sal voortbring as ons daaraan toegee.Soms wanneer die versoeking kom, dan gee ons toe en wanneer ons dan in die moeilikheid is dan gee ons die skuld vir God. Nee! Jak. 1:13-14 sê “Iemand wat in versoeking kom moet nooit sê: Ek word deur God versoek nie; want God kan nie verlei word nie, en self verlei Hy niemand nie.Maar ‘n mens word verlei deur sy eie begeertes wat hom aanlok en saamsleep.”Dus as ‘n mens verlei word is dit dikwels ons eie skuld. As daar nou sonde in jou lewe is, moet ons onmiddellik stop daarmee, voordat dit te ver gaan sodat daar vir jou geen omdraai kans is nie. Toe Potifar se vrou Josef probeer verlei, het hy blatant geweier! Hy het die versoeking erken vir die sonde wat dit teenoor God sal voortbring  as hy sou toegee. Hy het selfs gedink aan die vertroue wat Potifar in hom gestel het deur dat hy hom oor alles aangestel het en hy wou nie misbruik maak daarvan nie en die grense wat Potifar gestel het ook nie oortree nie. Dit spreek boekdele van sy geloofsoortuiging, lojaliteit en toewyding.  Maar die vrou het aangehou soveel so dat hy later moes vlug.

Jy sal die regte dinge doen
Baiekeer as ons in versoeking kom, gee ons so maklik in as gevolg van groepsdruk, vriende, populariteit, om in te wees, omdat dit my baas is. Ons doen dinge om die verkeerde redes. Agterna is ons soms spyt, maar een gevolg van spyt is: dit kom altyd te laat. Dit was immers Potifar se vrou hoe kon hy vir haar “nee” sê, hy sal mos sy werk verloor, wat nog van sy status, sou hy kon dink.  Sy sou hom dalk in onguns bring by Potifar of hom vrylaat? Toe sy nie haar sin kry nie, het sy hom valslik beskuldig. En omdat hy gekies het om die regte ding doen, was die tronk sy beloning. Maar selfs daar was God by hom. Josef het aan God gedink en wat se sonde dit sou voortbring as hy sou toegee. Elke keer wanneer ons voor so ‘n situasie kom moet ons onsself afvra: “What would Jesus do?” Turn your eyes upon Jesus. Ons moet ons rug draai op die sonde. Om die regte ding te doen, beteken soms dat ons in onguns by mense kom. Maar liewer in onguns by mense as in onguns by God.

Jy sal Sy liefde ervaar
Partykeer weet ons baie gou waar die huis is as ons in die moeilikheid op straat kom met vriende of selfs na ‘n moeilike dag by die werk. Dan weet ons die enigste veilige plek is die huis, by ma en pa waarheen ons kan vlug. Daar sal ons veilig wees, daar sal ons aanvaar word en daar kan ons net wees. As christen waarheen gaan u as u in die moelikheid is? Ps. 46:2 sê “God is vir ons ‘n toevlug en ‘n beskerming; Hy was nog altyd bereid om te help in nood.” Dis juis wanneer ons in nood verkeer dat God baie naby ons is.Selfs in die tronk het God vir Josef Sy troue liefde laat ondervind. Ps 23:4sê: “Selfs al gaan ek deur donker dieptes sal ek nie bang wees nie, want U is by my, in U hande is ek veilig.” Josef het geweet God was by Hom, daarom  kon hy vlug, want God was nog altyd daar. Hy ken sy God, hy het presies geweet waartoe sy God instaat is. Hy het hom uit die put van die dood gered, Josef het Sy guns ervaar in Potifar se huis, God sal hom hieruit ook red. Waar is u nou op u lewenspad? In watter situasie bevind jy jou? Voor watter keuse staan jy? Weet jy wat jy moet doen? Weet jy watter kant toe? Neem dit na God! In Joh.14:6 sê Jesus: “ Ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe behalwe deur my nie” Jesus is die weg na God toe. Kom na God, doen die regte ding en jy sal Sy vegifnis, Sy seen en troue liefde ondervind!
Amen

Aanvullende informasie

 • Teks (Bv. Johannes 3:16) Genesis 39:1 23 (1)
 • Bybelboek Genesis
 • Tydsduur (bv. 15 min) 10 minute
Gepubliseer in Kitsboodskap
Sondag, 05 April 2015 00:10

Is jou hart hard of sag

Die mens is vinnig om hom/haarself te verontskuldig, maar 'n verhouding kom van twee kante af, die Here het alreeds alles gedoen om die verhouding te herstel, maar bly jy in dit wat Hy daar geplaas het deur Sy Seun Jesus Christus. 'n Oproep om jou verhouding met God te evalueer. 

 

Inleiding: 

Die Here is die kenner van die harte en die toetser van die niere, ons almal wat vanoggend hier is weet dit en ons glo dit, ons weet dat die Here Jesus die kenner van die harte is en die toetser van die niere is, Sy Woord leer ons dit in baie duidelike terme op verskeie plekke.

Psa (7:10) Laat tog die boosheid van die goddelose mense ‘n einde neem, maar bevestig U die regverdige, ja, U wat harte en niere toets, o regverdige God! 

Rev 2:23  En haar kinders sal Ek sekerlik doodmaak, en al die gemeentes sal weet dat dit Ek is wat niere en harte deursoek, en Ek sal aan elkeen van julle gee volgens sy werke. 

Vanoggend is die vraag aan u, kosbare toehoorder, hoe lyk u hart vanoggend voor die kenner van die harte, wanneer Hy in u hart inkyk wat sien Hy ? As Hy vanoggend u niere toets wat vind Hy ? Wat bedoel die Woord wanneer daar gepraat word van die toets van die niere in Jer 12:2 skryf die profeet en hy sê:

Jer 12:2  U het hulle geplant, ook het hulle wortel geskiet; hulle groei, ook dra hulle vrugte. U is naby in hulle mond, maar ver van hulle niere. 

Hy praat van die volk van God wat die regte dinge sê, en oënskynlik dra hulle vrugte, hulle praat die regte goed, maar hulle is nie totaal oorgegee aan die Here nie, hulle dien nie die Here met hulle alles nie, nou wil ek u weer die vraag stel, as die Here wat die harte van die mens ken en die niere toets, vanoggend in u hart inkyk , wat sien die Almagtige God, as Hy u niere toets vanoggend, wat vind Hy, vind Hy ‘n lewe van absolute oorgawe en gehoorsaamheid aan Hom ?

Maar voor u antwoord kom ons lees in Jer 17

Skriflesing:  Jer 17 : 1 – 13

Sonde maak dat jou hart hard word : 

Die Here praat met Juda, Sy volk, en Hy sê aan hulle, julle sonde is geskryf met ‘n ystergriffel, met ‘n diamantpunt; dit is gegrif op die tafel van hulle hart en op die horings van hulle altare –

Die van u wat in die boubedryf en tegnies agtergrond het in steenwerke sal weet dat wanneer daar gepraat word van ‘n  “diamond head”  boorpunt of diamond ‘edge’ grinding disc, dan is dit ‘n boorpunt of ‘n grinding disc wat geskik is daarvoor om harde materiaal deur te dring, ‘n gewone ‘masonry’ boorpunt gaan nie die werk gedoen kry nie. In Clocolan in die Vrystaat is daar ‘n gedeelte van die Malutiberge waar die manne sandsteen myn en ons was bevoorreg om een van die manne te ken wat daar op Clocalan sandsteen gemyn het, u weet dat sandsteen nie werklik een van jou hardste tipe klip is nie, maar hierdie man het masjiene geboue met elektriese motors met so vier of vyf ‘grinding discs’ wat dan met ‘n ketting getrek is oor die sandsteenplaat en dan het die werkers gekom en die sandsteen verder uitgehaal met hamer en met beitel, hierdie man het hierdie sandsteen uitgehaal in deursnee was dit so 20 – 30 mm dik en hierdie sandsteen is dan bemark as ‘cladding’, basies ‘n tipe van ‘n sandsteen teël en een van die eerste dinge wat hy geleer het in hierdie proses van sandsteen myn, was dat die normale ‘masonry’ grinding discs, hom nie vreeslik lank gehou het nie, dit het hom meer gekos aan die ‘grinding discs’ as enigiets anders en iemand beveel hom toe aan om die ‘diamond edged’ grinding discs te gebruik en daar kry hy die sandsteen makliker gesny en bewerk om dan te verkoop, maar waarom vertel ek u hierdie verhaal ? Want die sandsteen was hart en daar was geen beter manier as om die “diamond edge’ grinding discs te gebruik nie. Dus wanneer die Here aan Juda, Sy volk sê dat hulle sondes is met ‘n ystergriffel met ‘n diamantpunt op die tafels van hulle harte gegrif, uitgebeitel dan wys dit op die toestand van God se volk se harte, hulle harte is so hard dat dit nodig is om ‘n ‘diamondtipped’ griffel ( beitel ) te gebruik.

Die volk van die Here verkeer in doodsgevaar en hulle weet dit nie, want hulle hart is verhard deur hulle sonde, hulle neig nie hulle hart en hulle oor om te hoor wat die Here vir hulle wil sê nie, of hulle hoor, maar hulle luister nie !!

En nou gaan hy verder en sê hierdie sondes is gegriffel op die horings van hul altare, die horings van die altaar het besondere betekenis gehad, wanneer iemand per ongeluk ‘n ander mens doodgemaak het, dan kon hy vlug en as hy verby die tempelwagters en die priesters kon kom en aan die horings van die altaar vasgryp, dan kon die bloedwreker van die familie, waar die persoon dood is, hom nie wreek oor die dood van die naasbestaande nie. Die onskuldig het dan asiel verkry, ons lees dan ook in 1 Kon 2 : 28 dat Joab gevlug het na die tent van die Here en die horings van die altaar vasgehou het, Joab het die wet van God geken en met hierdie daad het hy dan uitgeroep vir genade, ons sien egter dat Salomo hom tog teregstel sodat die bloed wat Joab vergiet het, gewreek kons word, want u sien Joab was nie onskuldig nie, hy het twee onskuldige manne vermoor sonder die medewete van koning Dawid. Joab was dus skuldig aan moord, die twee manne wat hy doodgemaak het was nie per ongeluk nie, want as dit per ongeluk was sou hy genade gevind het. Nou sê die Here aan Juda, aan Sy volk, moenie dink dat wanneer jy die horings van die altaar gaan gryp dat jy dan genade sal vind nie, want dit is slegs die een wat onskuldig is, wat genade sal vind.

Hulle harte is hart en het verhard geword deur die sondes wat hulle gepleeg het, sonde het die manier dierbare toehoorder om jou hart hard te maak en jou oor doof te maak vir die soet sagte stem van die Heilige Gees. Dit wil amper voorkom of Juda was soos baie Christene vandag is, jammer om dit te sê, maar baie se harte is verhard deur die sonde wat hul in die geheim doen en dink niemand weet daarvan nie, God weet !! God ken jou hart !! Vandag doen hy die sonde en vanaand vra hy vergifnis vir dieselfde sonde en môre doen hy dit weer, hy doen sondebelydenis, nie omdat hy spyt is oor die sonde nie, maar oor hy geleentheid soek om dit môre weer te doen. Die Here sê aan Juda, selfs wanneer jy daar by die horings van die altaar kom, dan gaan die verhardheid van jou hart teen jou tel, want die Here verlang ‘n sagte hart, soos die pottebakker kan werk met sagte klei, so kan die Here werk met ‘n sagte hart, maar wanneer die pottebakker klaar die pot gemaak het van klei en die klei droog geword het, dan is die enigste manier hoe daar verandering gemaak kan word aan die kleipot, deur dit of te breek, of dit met ‘n hamer en ‘n beitel te doen, God verlang sagte harte om mee te werk.

‘n Harde hart is ‘n onbekeerlike hart, Juda dink hulle is reg met God, maar God sien dat hulle sondes in hulle hart ingebeitel is met ‘n ‘diamondtipped’ griffel.

Op wie vertrou jy ? 

Israel het in hierdie tyd hulle gewend tot allerhande afgode sodat dit met hulle boerderye kon goed gaan, hulle het weggedryf van die enige ware God af en begin om vrugbaarheidskultusse aan te hang, die Here beskryf en beskou dit as geestelike hoerery om jou vertroue op enige ander ding/saak of mens te stel buiten op Hom alleen, Juda hoereer, weg van God af, hulle plaas hulle vertroue op nietige afgode en feilbare mense. Hulle buig hulle neer voor heilige boomstamme en dergelike dinge, maar gelukkig in 2011 is ons nie so dom nie, ons stel nie ons vertroue in afgode nie, wat ‘n skok wag op die mens, is u seker u volle vertroue is in die Here gestel, is u seker u vertrou volkome op Hom alleen vir redding, genesing en voorsiening ? Jy kan nie op die regering van die dag staat maak nie, baie mense in ons pragtige land plaas hulle hart op politici en op regeringsamptenare, hulle is feilbare mense !!!

Hoor wat sê God aan Juda, My berg, God se berg in die veld en al jou skatte, Juda, volk van God, in N.T terme, Christene jou rykdom, al jou skatte sal Ek as buit gee saam met jou hoogtes, weens die sondes in jou grondgebied, die skatte wat Juda s’n is, is die erfdeel wat die Here aan Sy volk gegee het, maar nou sê Hy aan Sy volk omdat daar sonde is, gaan julle alles verloor, julle gaan met niks uitgaan nie, julle sal arm wees vanweë die sonde in julle grondgebied. Jou hart is verhard en jy is besig met sonde, en dit gaan veroorsaak dat jy alles verloor, alles wat die Here in Sy groot genade aan jou geskenk het, hoor vanoggend kind van God, bekeer jou tot die Here met jou hele hart !! Rig jou hart volkome op die Here alleen.

Hoor hoe begin vers vier, en jy sal uitval, as jy nie jou hele lewe en jou hart rig tot God nie, hoor vanoggend dan sal jy uitval en jy gaan niemand die skuld kan gee nie, nie die kerk nie, nie die bestuursraad nie, nie die pastoor nie, die die gemeente nie, want die Woord sê : jy sal uitval en dit deur jou eie toedoen – jy sal uitval deur jou eie toedoen ! o God help ons !! Waaruit gaan jy uitval, jy gaan uitval uit die erfenis wat God jou gegee het  deur Jesus Christus, jy gaan van die genade verval, is dit moontlik om van die genade te verval, ja dit is,

Gal 5:4  Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus; julle het van die genade verval. 

Jy kan nie net van die genade van God verval nie maar ook daarin veragter:

Heb 12:14  Jaag die vrede na met almal, en die heiligmaking waarsonder niemand die Here sal sien nie; 
Heb 12:15  en pas op dat niemand in die genade van God veragter nie; dat geen wortel van bitterheid opskiet en onrus verwek en baie hierdeur besoedel word nie. 

Juda het genade gebruik as ‘n vrybrief vir sonde, om maar net aan te gaan en aan te gaan, maar God sê aan Juda, jy gaan uitval en dit deur jou eie toedoen,kind van God jy gaan uitval van die onverwelklike, onverganklike en onbesmette erfenis wat in die hemele bewaar is vir ons, wat in die krag van God bewaar word deur die geloof tot saligheid wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd, deur jou eie toedoen. Die Here sê aan Juda in ‘n vreemde land sal julle julle vyande dien want julle het ‘n vuur aangesteek in my toorn, en dit sal tot in ewigheid brand. Dierbare kind van God, wanneer jy uitval uit jou erfdeel wat die Here aan jou gegee het, gaan jy jou vyand dien in ‘n vreemde land, in ‘n land wat jy nie ken nie, dierbare kind van God, my en jou vyand is die duiwel wat rondloop soos ‘n brullende leeu en soek wie hy mag verslind. Indien jy nie toelaat dat jou hart sag en week word voor jou Verlosser en Here nie, gaan jy jou vyand dien in ‘n land, op ‘n plek wat jy nie ken nie, moenie laat dit gebeur nie, toehoorder, wie wil u dien ? Die Here wat God is en wat u so liefgehad het, dat Hy Sy eniggeborene Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan hê, of die dief wat gekom het om te steel, te slag en te verwoes ?  As jy uit die genade verval, as jy uitval, deur jou eie toedoen, gaan jy sandduine in die woestyn rondskuif. Juda het nie gehoor gegee op hierdie oproep nie en hulle het in ballingskap beland, moenie dat sonde veroorsaak dat jy in ballingskap beland en bly nie, Jesus het gekom om jou vry te maak, vry te maak van die sonde !!

Wie van God weggaan, kom bedroë daarvan af: 

Die man wat op die mens vertrou, die Here sê so ‘n persoon is vervloek, die mens wat vlees sy arm maak, wat op feilbare mense steun is vervloek want wat nou gebeur is dat die mens wat op ander mense vertrou sy hart wyk af van die Here af, sy hart neig hom tot die skepsel eerder as tot die Skepper, wanneer jy op enige mens vertrou vir voorsiening gaan jou hart afwyk van God af, wanneer jy op enige mens vertrou vir genesing gaan jou hart afwyk van God af, wanneer jy op die mense vertrou vir redding gaan jou hart afwyk van God af, God wil hê dat jou hart onverdeeld op Hom gerig moet wees, jou hart moet op Jesus Christus gerig wees vir redding, voorsiening, genesing en alles wat jy nodig het.

In verse 5 – 8 word twee soorte mense met mekaar vergelyk in vers vyf en ses vind ons die kaal uitgedorde bossie wat in woestynvlaktes staan en hy sal nie eers sien as die goeie kom nie, hoe verskriklik moet dit wees as jy op ‘n plek is waar jy nie eers die goeie na jou toe sien aankom nie. Wanneer jy op feilbare mense vertrou dan is jy daar in die dor plekke in die woestyn, in ‘n brakkerige en onbewoonde land. Die kaalgestroopte bossie is die beeld van die mens wie se ‘wortels’ in menslike mag rondsoek na sy lewensvog en voedsel.

Daarenteen is die man wat se hart sag en onverdeeld op die Here gerig is soos ‘n immergroen plant, want hy steek sy wortels uit na die lopende lewende water,. God self uit en kry voortdurend nuwe krag en dit herinner sterk aan Psalm 1  wat sê dat hy wat die Woord van die Here dag en nag oordink sal wees soos ‘n boom geplant by waterstrome wat vrugte gee op die regte tyd. Die man en die vrou wat hulle vertroue volkome in die Here stel word ook nie so erg geraak deur die seisoene van die lewe nie, hulle vrees nie as daar hitte kom nie, hulle vrees nie as daar vervolging kom nie, die blad bly groen, die boom bly mooi, die wat op die Here vertrou wanneer daar vervolging kom, rafel nie uit nie, en as daar droogte is, droogte is die gebrek aan reën, as daar gebrek kom is die man en die vrou wat se lewens en harte gevestig is in die Here dan is hulle nie bekommerd nie, want hulle weet die Here voorsien en hulle hou nie op om vrugte te dra nie, die Hebreërskrywer sê dat die vrug van die lippe wat Jesus se Naam bely is ‘n lofoffer deur Jesus Christus tot God, m.a.w al is daar gebrek en swaar hou hulle nie op om God te eer en te loof en te prys nie.

In vers 9 – 10 vind ons dat die Here aan Juda sê, ek weet wat in julle harte aangaan, julle kan mense ‘n rat voor die oë draai, julle kan mense flous, maar Ek, sê God is die een wat die harte ken en nie net deurken nie, maar ook deursoek en die niere toets. Wat kry Jesus as Hy vandag deur jou hart loop en dit ondersoek ? Jy sal maai dit wat jy gesaai het, Galasiërs 6 stel dit so duidelik :

Gal 6:7  Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai. 
Gal 6:8  Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai. 
Gal 6:9  En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie. 

U sien dierbares vir my en vir enigiemand as mens is dit moeilik om die “karoobossie” en die “immergroen struik” met die blote oog te onderskei van mekaar, die gehoorsame en die ongehoorsame, die ‘selfstandige’ ( die persoon wat so seker is van homself dat hy/sy dink hulle het God nie nodig nie ) en die afhanklike is nie maklik uit te ken nie; maar God weet wat daar in die diepste bewuste en onderbewuste gedagtewêreld van die mens aangaan, en Hy vergeld elkeen n.a.v wat daar in die oordenkinge van die hart plaasvind.

Geen mens kan ‘n ander mens se hart ken nie, maar God ken die harte van ieder en elke een wat vanoggend hier sit en meer as dit Hy ken nie net elkeen se hart nie, hy deursoek ook die hart en toets die niere, wat kry Jesus as Hy vanoggend jou hart deursoek ?

In vers 11 word daar verwys na ‘n saak wat baie mense vandag ook sien soos Juda dit op hierdie tydstip gesien het, en dit is dat wanneer iemand ryk is dan is dit omdat die Here hom seën en dit is so dierbares die Woord van die Here leer ons dat dit die seëning van die Here is wat ryk maak ( Spr 10:22) en dat Christus ter wille van ons arm geword het, sodat ons deur Sy armoede goddelike rykdomme kan besit. ( 2 Kor 8: 9 ). Baie mense is vandag ryk omdat God hulle seën, maar nie almal wat ryk is, is ryk omdat die Here hulle seën nie, daar is ook  die wat op skelm maniere ryk word, net soos wat dit was in die tyd van Jeremia en dit onder die volk van God, Juda, so is dit vandag onder baie Christene, die Here sê so ‘n persoon is soos die voël wat eiers uitbroei wat hy nie gelê het nie, so is die persoon, die man en vrou wat op oneerlike manier ryk geword het en iewers wanneer hy dit die minste sal verwag sal hy dit moet laat staan en in sy einde sal hy dwaas wees.

En God vergeld elkeen volgens sy werke.Op ’n dag sal die oneerlike ryke uitvind dat sy “neseier” onder hom uit weggeraap word en dan sal almal sien dat God sy oordeel gevel het deur vir hom met sy oordeelsdaad te sê:Jou dwaas http://dominee.co.za/components/com_jce/editor/tiny_mce/plugins/anchor/img/anchor.gif); background-attachment: scroll;">[1]

Nou kom die Woord van God en leer ons dit is die beste om by die Here te bly om aan Hom vas te hou in nederigheid en ootmoedigheid en om te weet dat Hy alleen is die Bron van alle goeie dinge. Die mens wat op die Here vertrou is by die fontein van die lewende water, almal wat die Here verlaat sal beskaamd staan, wie afwyk van God af se naam sal op die aarde geskryf word, dierbares die Woord leer ons die plek waar ons ons name geskryf wil hê is in die boek van die lewe, want elke een wie se naam nie opgeskryf is in die boek van die lewe van die Lam nie, die sal in die poel van vuur gewerp word, die tweede dood waarvan die Bybel praat in Openbaring 20:14 – 15. Wanneer jy God verlaat word jou naam op die aarde geskrywe, maar wanneer jy by God bly en in Sy genade groei en jou wortels in Hom het dan word jou naam geskrywe in die boek van die lewe. Halleluja ! Halleluja !!

Samevatting en slot:

In vers 14 roep Jeremia uit, want hy is ook deel van die volk, hy is deel van Juda, hy roep uit:

Jer 17:14  Maak my gesond, HERE, dan sal ek gesond word; verlos my, dan sal ek verlos word; want U is my lof. 

Die profeet weet dat as die Here gesond maak, dan is daar ware genesing, hy weet as die Here Jesus verlos dan is daar ware verlossing.

God ken vanoggend die toestand van jou hart, vir my en vir andere mag jy vanoggend van buite af lyk en ruik en klink soos die grootste Godsman en Godsvrou, maar die Here en u weet wat werklik in u hart skuil vanoggend, moenie soos Juda wees vanoggend en nie gehoor gee aan God se Woord nie, moenie jou hard verhart nie, God verlang ‘n sagte hart, God wil aan jou ‘n hart van vlees gee, Hy wil die klipharde hart uit jou binneste neem en vir jou ‘n hart van vlees gee, miskien sê u vanoggend, maar ek het al my saak met die Here reggemaak, Juda het ook so gesê in hulle oë was hulle reg, maar  God sê jou hart is so hard dat ‘n “diamondtipped” griffel nodig is om daarop te skryf. Hy waarsku vanoggend as jy nie toelaat dat God jou hart sag maak nie, gaan jy uitval en jy gaan niemand die skuld kan gee nie.

Moenie jou vertrou in mense en bygelowe plaas nie, plaas jou vertroue op God en op Hom alleen, plaas jou vertroue in Jesus Christus, die Verlosser van die wêreld.  Vanoggend lyk jy vir mense soos ‘n immergroen plant, maar God sien dat jy ‘n “karoobossie” in brak grond is. Die Here deursoek die hart, toets die niere, om aan elkeen te gee na sy weë, volgens die vrug van sy handelinge. Wat gaan die vrug van jou handelinge wees ?

Hoor vanoggend, God wil nie hê dat jy moet uitval uit jou erfdeel nie ! Hy wil hê dat jy by Hom die fontein van lewende water moet bly.

Uitnodiging: 

Hoor die stem van God vanoggend met jou praat deur Sy Woord:

Joe 2:12  Maar selfs nou nog, spreek die HERE, bekeer julle tot My met julle hele hart, en met vas en geween en rouklag. 
Joe 2:13  En skeur julle hart en nie julle klere nie, en bekeer julle tot die HERE julle God;want Hy is genadig en barmhartig, lankmoedig en groot van goedertierenheid, en Een wat berou het oor die onheil;

Luk 16:15  En Hy het vir hulle gesê: Dit is julle wat julself regverdig voor die mense, maar God ken julle harte; want wat by die mens hoog geag word, is ‘n gruwel voor God. 

Hos 13:6  Ooreenkomstig hulle weiveld het hulle versadig geword; toe hulle versadig was, het hulle hart hoogmoedig geword; daarom het hulle My vergeet. 

Het jy dalk jou God vergeet omdat dit met jou goed gaan, het jou hart verhard geraak deur hoogmoedigheid omdat jy reken dat jy niks nodig het nie, hoor vanoggend die Woord van God,

Skeur jou hart en nie jou klere nie !! Bekeer julle tot die Here julle God !! God praat met Sy volk, Hy praat met Sy kinders, jy het begin om op die arm van vlees te vertrou en jou hart het begin afwyk van God af, Skeur jou hart en nie jou klere nie want :

Psa (51:19) Die offers van God is ‘n gebroke gees; ‘n gebroke en verslae hart sal U, o God, nie verag nie! 

Sedekia was die laaste koning van Juda en hy het gedoen wat verkeerd was in die oë van die Here en hy het hom nie gesteur aan die Woord van God wat deur die profeet Jeremia tot hom gespreek is nie, hy het hom nie voor God verootmoedig nie, in 2 Kron 36:13 lees ons ...” maar hy was hardnekkig en het sy hard verhart, sodat hy hom nie tot die Here, die God van Israel,  bekeer het nie.” In vers 16 sien ons dat die koning en al die manne van Juda die booskappers van God uitgelag het, maar in vers 17 sien ons dat God die koning van die Chaldeërs laat optrek het teen Jerusalem en hoedat die voorwerpe in die tempel weggevoer is na Babel, die mense wat nie gedood is nie is in ballingskap weggevoer, die tempel en die paleise is verbrand en die mure van Jerusalem is omgegooi. Juda het uitgeval uit sy erfdeel.

Moenie uitval uit jou erfdeel, deur jou eie toedoen nie, draai jou hart volkome na God toe, plaas jou vertroue volkome in die kruis van Jesus Christus.

Skeur vanoggen jou hart en nie jou klere nie, bekeer jou tot die Here jou God, roep saam met Jeremia uit :

Jer 17:14  Maak my gesond, HERE, dan sal ek gesond word; verlos my, dan sal ek verlos word; want U is my lof. 

Aanvullende informasie

 • Teks (Bv. Johannes 3:16) Jeremia 17:1 – 13
 • Bybelboek Jeremia
 • Bronverwysings

  Bybel 1933/53 vertaling, Bybel in Praktyk 1983 vertaling. Bybel verklaar 1983 vertaling.

 • Tydsduur (bv. 15 min) 60 minute
Gepubliseer in Preek
Sondag, 05 April 2015 00:06

Braak vir julle 'n Braakland

Inleiding:

Jare terug toe ek nog sommer ‘n klein seuntjie was, was daar aan my pa se kant van die bed teen die kamermuur ‘n prent geplak wat van die P.P.K se tydskrif afgekom het, wat my seker altyd sal bybly, dit was van ‘n man wat in ‘n geploegde land sit, met die ploeg en die os so ‘n entjie agter hom, hy het op sy knieë gesit, met die Bybel voor hom oop, terwyl sy gesig en hande hemelwaarts gerig was en dan bo aan was die woorde van vers 3 aangehaal, “braak vir julle ‘n braakland” as jong kind het ek dit nie regtig verstaan nie, maar tog het dit my bygebly, en terwyl ek in die week stil word en die Woord van God oopmaak en die gedeelte lees toe ek onthou ek ewe skielik, asof dit gister was wat ek gestaan het en vir my pa gevra het wat staan daar bo op die blaai geskryf ? God is groot, en die Here maak hierdie Skrif vir my so mooi oop en ek besef weereens hoe belangrik gebed is in die kind van die Here se lewe, hoe belangrik dit is om stil te word om God se stem te hoor, om Sy Woord oop te slaan en te lees.

‘n Ander saak wat weereens tot my deurgedring het, al verstaan jy nie wat jy op daardie oomblik lees nie, moenie net opgee en sê jy verstaan nie, vra die Here om dit vir jou oop te maak of duidelik te maak, dit is waarom Jesus ons die Heilige Gees nagelaat het om ons te leer en te lei in die volle waarheid, al word dit nie dadelik vir jou duidelik nie, dit sal wel op die regte tyd vir jou oopgaan.


God se Woord is onfeilbaar en bereik altyd dit waartoe Hy dit stuur, die Woord van God keer nooit ledig terug nie.
Isa 55:11 so sal my woord wees wat uit my mond uitgaan: dit sal nie leeg na My terugkeer nie, maar doen wat My behaag en voorspoedig wees in alles waartoe Ek dit stuur.

 1. Oproep tot bekering:


Hierdie hoofstuk begin met die dringende oproep van God tot Sy volk om hulle te bekeer, te bekeer tot Hom, die God van hemel en aarde, die God wat hulle uit slawerny uitgelei het, uit Egipteland gelei het, Hy roep Sy volk om weer terug te draai na Hom. Egipte is ‘n tipe van die slawerny van sonde, die dag toe jy Jesus Christus aangeneem het as Verlosser en Saligmaker het Hy jou uitgelei uit die slawehuis van sonde en Hy het jou ingelei in die huis van die Vader, jy het deel geword van die huis van God. Israel, die volk van God, word opgeroep tot bekering !! Wat beteken bekering ? Kom ons staan ‘n ppmblik stil by die woord bekering.
be•ke´ring (-e, -s)

1.Verandering van hart, afkeer van die sonde: Tot bekering kom, bring.
Verandering van hart, God roep Sy volk op om ‘n hartsverandering te ondergaan, so roep Hy vir jou en my vandag om ‘n hartsverandering te ondergaan, om toe te laat dat Hy jou hart weer aanraak. God se volk word opgeroep tot bekering, maar duidelik word gespesifiseer, bekeer jou tot My, m.a.w verandering van hart tot MY, God wil dat jy jou hart op Hom plaas, dat jy jou hart fokus op God. Wanneer jou hart tot God gerig is wanneer jy jou bekeer tot God, dan hoef jy nie rond te swerwe nie, want jy het tuis gekom by die Koning van die konings. In hierdie lê daar ook vir jou en my ‘n waarskuwing, God praat met Sy volk, om hulle op te roep tot bekering, Hy praat nie met heidene nie, Hy praat met Sy volk. Dit het gebeur dat Israel begin het om hulle verwagting in ander plekke en ander afgode gesit, nou roep God hulle om hulle harte tot Hom te wend, dan sal hulle nie hoef te swerwe nie.

Vandag is die vraag vir jou en my, wat het dalk veroorsaak dat ons harte gefokus geraak het op ander dinge as Christus Jesus, iets of iemand anders as God Almagtig ? Vestig jou hart op God, wanneer daar gehoor gegee word aan hierdie oproep tot bekering dan sal jy sweer, of ‘n eed aflê met die woorde: “So waar as die Here leef ! in waarheid, in reg en geregtigheid; en die nasies sal hulleself in Hom seën an hulle in Hom beroem. Die nasies rondom die volk van God sal deur God geseën word, hulle sal hulleself in Hom seën, ons is geseën in Jesus Christus, onthou dat Jesus nie net die Seun van God is nie, maar God self. En hulle in Hom beroem. Wanneer my en jou hart onverdeeld op God gevestig is, dan sal ons geseënd wees in Hom, en die wêreld daarbuite sal weet, dat Jesus leef, want hulle lees baie keer nie die Bybel nie, jy is die enigste Bybel wat sommige mense ooit sal lees, wat lees mense in jou lewe, lees hulle in jou lewe dat jou hart onverdeeld op God gerig is. Indien jou hart vandag nie onverdeeld op God gerig is nie, gee gehoor aan die oproep tot bekering, die oproep tot die verandering van hart tot God.

2. Detail van die oproep tot bekering( verandering van hart) :

Die Here sê aan die manne van Juda en Jerusalem: “Braak vir julle ‘n braakland en saai nie onder die dorings nie” Braak vir julle ‘n braakland, dit klink snaak as ‘n mens dit die eerste keer hoor of lees veral indien jy nie weet wat die woord “braak” binne hierdie konteks beteken nie, ‘n braakland is ‘n nuwe land wat omgeploeg is en net so gelos is:
braak werkwoord. (gebraak)

Nuwe grond omploeg om dit dan so te laat lê sonder om dit te besaai. selfstandige naamwoord: Grond wat gebraak is. 


Die opdrag van God is, braak vir julle ‘n braakland, met ander woorde, ploeg jou hart opnuut oop, maak jou hart gereed om saad te ontvang, maak jou gereed om die Woord van God te ontvang.


Die Here sê aan Heidelberg: Braak vir julle ‘n braakland, maak die grond van jou hart reg om die lewende Woord van God te ontvang, die Here gee hier detail van die oproep tot bekering, die oproep tot ‘n hartsverandering, Hy sê wanneer jy jou hart verander om onverdeeld op Hom gerig te wees dan moet jy ook die nuwe grond omploeg, jy moet ontslae raak van die verfoeisel in jou hart, die dinge wat jou soms laat wonder of God regtig in beheer is, raak ontslae van die dorings en distels en alles wat kan keer dat die grond vrugbaar sal wees. God sê maak jou gereed om die Woord van God te ontvang, net nadat Hy die opdrag gee om ‘n braakland te braak voeg hy by, moenie saai tussen die dorings nie !! Hoor die Woord van God vanaand, en saai nie onder die dorings nie, moenie onder die dorings saai nie, geliefdes. Uit die gelykenis van die saaier weet ons dat die saad die Woord van God is en dat die dorings die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom is wat veroorsaak dat die saad, die Woord, verstik word en word onvrugbaar.

Mat 13:7
 En ‘n ander deel het in die dorings geval, en die dorings het opgekom en dit verstik.
Mat 13:22 En by wie in die dorings gesaai is—dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord, en hy word onvrugbaar.
Hoe braak jy vir jou ‘n braakland, jy spandeer tyd op jou knieë, tyd in gesprek met God, jy spandeer tyd met gebed, jy laat toe dat God met jou spreek deur Sy Gees, en wanneer jou hart gereed is laat die saad geplant word in jou hart, maar moenie onder die dorings saai nie ! Moenie die Woord van God ondergeskik stel aan die sorge van hierdie wêreld nie, moenie laat bekommernis die Woord van God in jou lewe verstik nie, moenie dat die jaag na geld waarmee die wêreld en so baie mense behep is mee vandag, moenie dat hierdie dinge die Woord in jou lewe verstik en jy onvrugbaar word nie. Onthou dat dit nie geld is wat boos is nie, maar wel die liefde vir geld, geldgierigheid.

1Ti 6:10 Want die geldgierigheid is ‘n wortel van alle euwels; en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof en hulleself met baie smarte deurboor.
Maak die grond van jou hart gereed om die Woord van God te ontvang !! Maak seker dat jou hart tot gerig is, braak vir jou ‘n braakland deur gebed. Dit gaan nie altyd maklik om ‘n nuwe stuk grond om te ploeg nie, daar mag miskien klippe onder die grond wees wat nie sigbaar is as jy bo-oor loop nie, maar wanneer die ploeg daaroor gaan, of teen hom stamp, dan weet jy dit is daar, net so wil die Here hê dat jy jou hart moet voorberei om Sy Woord te ontvang en te saai, die bekommernisse en sorge van hierdie lewe is baie keer die klippe wat onder die oppervlak lê, wat niemand anders van weet nie, maar God weet daarvan want Hy is die kenner van harte en wil ook nie hê dat die saad moet val op ‘n plek waar dit net maar ‘n entjie gaan groei en dan gaan doodgaan van die hitte van die son nie, maar dat dit sal val en wortelskiet en groei en vrug dra, maak jou hart gereed om die Woord van God te ontvang !!!

Hy gaan verder en sê, besny julle vir die Here, en onmiddelik het die volk van God, Israel, gesê maar ons is dan besny toe ons agt jaar oud was !! Hoe kan ons ons nou weer besny ? Amper soos Nikodemus toe Jesus vir Hom sê dat Hy weer gebore moet word, toe vra hy maar hoe kan ek weer gebore word, en Jesus sê vir Hom as jy nie weer gebore word uit water en gees nie, kan jy die koninkryk van God nie ingaan nie. Jy sê dalk vanaand ek is klaar tot bekering gekom, jare terug al, die Here het my al jare terug uit die slawehuis van sonde uitgelei en verlos. Die Here gaan verder en kwalifiseer die besnydenis wat Hy verwag : “verwyder die onbesnedenheid van julle hart” verwyder die dinge wat God se Woord verstik in jou lewe, hoor vanaand weer die oproep tot bekering en die oproep om ‘n braakland te braak en nie te saai onder die dorings nie !!!

3.
 Die oproep tot bekering word afgesluit met ‘n waarskuwing:

Hierdie gedeelte word afgesluit met ‘n kort maar ernstige waarskuwing bekeer julle dat my grimmigheid nie soos ‘n vuur uitgaan en brand sonder dat iemand kan blus nie, weens die boosheid van julle handelinge !! Wanneer jou hart nie tot God bekeer is nie, wanneer jou hart nie onverdeeld op Hom gerig is nie, gaan daar dinge hulleself in jou hart kom tuismaak, dinge soos slegte gesindhede, dinge soos bekommernis ensovoorts en ongelukkig wanneer die dinge in jou hart kom lêplek maak, gaan dit jou handel en wandel in jou daaglikse lewe beïnvloed, want wat in jou hart is gaan deur jou mond uitkom en dit is wat jou onrein maak, die slegte gedagtes.

Mat 15:19 Want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreuk, hoerery, diewery, valse getuienis, lastertaal.
Mat 15:20 Dit is hierdie dinge wat die mens onrein maak

Mat 12:34 Addergeslag, hoe kan julle goeie dinge praat terwyl julle sleg is? Want uit die oorvloed van die hart praat die mond.

Hoor vanaand die Woord van God: Braak vir jou ‘n braakland en saai nie onder die dorings nie ! Verwyder die onbesnedenheid van jou hart, neem weg uit jou hart dit wat die Woord van God onvrugbaar maak in jou lewe.

Samevatting en slot:

Ons weet dat die volk van God, Israel nie gehoor gegee het aan hierdie boodskap nie, en dat hulle uiteindelik in ballingskap weggevoer is, na Babel toe. Kind van God wat gaan u vanaand met die Woord van die Here maak, gaan u soos Israel van ouds, jou maar net nie steur aan die Woord van God nie, of gaan u gehoor gee aan God’s Woord en vir u nuwe grond omploeg en nie saai onder die dorings nie ? Die keuse is vanaand joune ! Wat gaan jy maak ? Gaan jy vir jou ‘n braakland braak deur gebed ? Gaan jy jou hart gereed maak om die onverganklike saad, die Woord van God te ontvang en seker maak dat jy nie die Woord van God ondergeskik stel aan jou sorge en bekommernisse van die lewe nie.

Gal 6:7 Moenie dwaal nie; God laat Hom nie bespot nie; want net wat die mens saai, dit sal hy ook maai.
Gal 6:8 Hy wat in sy vlees saai, sal uit die vlees verderf maai; maar hy wat in die Gees saai, sal uit die Gees die ewige lewe maai.
Gal 6:9 En laat ons nie moeg word om goed te doen nie, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap nie.


Braak vir julle ‘n braakland en saai nie onder die dorings nie ! Kom vanaand en maak die besluit om in 2011 ‘n braakland te braak en nie saai onder die dorings nie, knap jou gebedslewe weer op !!! Sodat jou hart gereed is om die Woord van God te ontvang.

Aanvullende informasie

 • Teks (Bv. Johannes 3:16) Jeremia 4:4
 • Bybelboek Jeremia
 • Bronverwysings

  Bron: 1933/53 Bybelvertaling.

 • Tydsduur (bv. 15 min) 60 minute
Gepubliseer in Preek
Saterdag, 04 April 2015 23:55

God is met ons wanneer dit goed gaan en wanneer ons swaarkry

Dinge werk in hierdie lewe werk nie altyd uit soos ons wil hê dit moet nie. Soms droom ons groot drome van wat ons in die lewe wil bereik en baie gevalle werk daardie droom nie uit nie. Hoe bly mens staande wanneer jou drome in skerwe by jou voete lê?

Wat het van Josef se drome geword? Hy het hierdie visie gekry dat hy ’n heerser gaan wees en waar staan hy nou? ’n Slaaf! Wat het hy nou eintlik gedoen om dit te verdien? Hy was wel bietjie grootpraterig en ja, hy het sekerlik sy broers geïrriteer met sy klikbek, maar is dit dan nou so erg? Elkeen van ons wat met boeties of sussies te doen het sal weet dat dit is wat boeties of sussies doen. Op ’n stadium dra hulle stories by ma of pa aan wat maar kon gebly het.


As ons mooi na die saak kyk dan sal ons sien dat Josef nie so sleg was nie. Hy was ’n gehoorsame seun wat sonder teenpraat sy pa se opdragte uitgevoer het. Verder was hy pligsgetrou ook. Sy pa het vir hom gesê om sy broers by Sigem te besoek. Toe hy hulle nie daar kry nie, het hy moeite gedoen om uit te vind waar hulle is. Hy het nie tou opgegooi nie. En wat het daarvoor gekry? Hy is as ’n slaaf verkoop. Ons kan ons maar net indink hoe bang en benoud hy moes gewees het. Dink maar net hoe dit vir ’n sewentienjarige seun moes gevoel het om alleen daar op die slawemark as slaaf verkoop te word. In Gen. 42 v 21 hoor ons hoe benoud hy was:
“Dit het ons nou van alles wat ons destyds ons broer aangedoen het. Ons het sy angs gesien toe hy ons om genade gesmeek het, maar ons het nie geluister nie.

Tog gaan dit nie net sleg met Josef nie. In Gen. 39 v 2 hoor ons:
2 Die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met hom. Hy het in die huis van sy eienaar, die Egiptenaar, gebly.
3 Toe Potifar, Josef se eienaar, sien dat die Here by Josef is en dat die Here alles wat Josef aanpak, laat slaag

 

Dit het so goed gegaan dat Josef die hoofslaaf geword het in Potifar se huis. Josef was in beheer van die hele huishouding en die Here het die huishouding geseën. Ek skat as mens ’n slaaf moet wees dan is dit nogal waar mens wil wees.


En net toe dit begin goed gaan met Josef kom die volgende probleem. Potifar se vrou begin by hom aanlê. Ten spyte daarvan dat hy op ’n mooi manier vir haar gesê het dat dit verkeerd is, het sy aangehou daarmee. (Vgl. Gen. 39v10)


Sy het dag vir dag by Josef aangehou, maar hy het bly weier om by haar te gaan slaap.
Arme Josef. Hy is al weer onskuldig in die moeilikheid want die uiteinde daarvan is dat Potifar se vrou hom aangekla het. Weereens het sy kleed hom in die moeilikheid laat beland net soos die vorige keer wat sy jas wat sy pa vir hom gegee het hom in die moeilikheid by sy broers laat beland het, het sy jas wat Potifar se vrou gegryp het, weereens gesorg dat hy in die moeilikheid is.


Genadiglik spring hy weereens die dood vry, want vir so ’n oortreding het ’n slaaf in daardie tyd die doodstraf gekry. Tog word Josef net in die tronk gegooi. Wat ’n droewige situasie is dit nie geliefdes? Hier sit Josef in die tronk. Net toe dit lyk of dit beter begin gaan tref die ongeluk hom ten spyte daarvan dat hy alles in sy vermoë gedoen het om reg op te tree. Hierdie teks gedeelte word dikwels voorgehou as ’n voorbeeld hoe om seksuele versoekings te weerstaan. Moenie toegee nie, vlug weg daarvan. En ja, ons moenie toegee aan seksuele versoekings nie, maar wat het dit vir Josef in die sak gebring? Tronkstraf en amper weer doodgemaak!

Hoe dikwels gaan dit nie maar met ons ook so nie geliefdes? Hoeveel keer het dit nie al gebeur dat ’n persoon wat ongerymdhede aan die lig bring sy werk verloor nie. Die eerlike persoon word gestraf en die oneerlikes leef maar net lekker voort! Ek is seker dat elkeen van ons al ’n soortgelyke ondervinding gehad het. Ek tree reg op en op die uiteinde word ek as die skuldige gebrandmerk. Potifar se vrou kom skotvry daarvan af en arme Josef moet in die tronk gaan sit! Hy kon homself nie verdedig nie. Onthou hy was ’n slaaf en slawe het geen regte gehad nie. Dit sal nie eens gehelp dat hy sy onskuld probeer bewys nie, want wie gaan nou die woord van ’n slaaf glo? Dit was sy woord teen die vrou van die hoof van die koninklike lyfwag. Hy het nie eens ’n kans gekry om sy kant van die saak te stel nie. Hy is summier net in die tronk gegooi!


En dan hoor ons die wonderlike troos van die Here in Gen. 39 v 20 en 21:
20 ........... Terwyl Josef daar in die tronk was, 21 was die Here by hom, en Hy het Josef sy troue liefde laat ondervind
Toe hy ’n slaaf was het ons ook gehoor dat die Here by Josef was (Gen. 39 v 2). Nou kom daar ’n ekstra versekering by. “Hy het Josef sy troue liefde laat ondervind.” Dit is moeilik om die Hebreeuse woord wat met troue liefde vertaal is ten volle in een woord Afrikaans uit te druk. In die ou Afrikaanse vertaling is dit met goedertierenheid vertaal. Dit kan ook met troue verbondsliefde vertaal word omdat dit daarop dui dat dit liefde is wat die Here Homself voorgeneem het om te betoon. Dis ’n verpligting wat Hy op homself geneem het en dat Hy vasbeslote is om na te kom. Dit is voorwaar ’n besondere liefde en sorg wat die Here hier aan Josef bewys.

Hier in Gen. 39 kry ons tot vier keer die versekering dat die Here by Josef was. Dit is egter belangrik dat ons moet let daarop dat die Here hom nie uit die omstandighede geneem het nie. Hy was nog steeds ’n slaaf en nadat hy in die tronk gegooi was het hy steeds in die tronk gebly. Wat God wel gedoen het was om die omstandighede draaglik te maak. Josef het die hoofslaaf geword en in die tronk het die tronkbewaarder hom in beheer geplaas van al die gevangenes. As ons na die uiteinde van die verhaal kyk dan sien ons hoe God Josef se omstandighede gebruik het om Josef op te lei vir die groot taak wat vir hom voorgelê het. As slaaf daar in Potifar se huishouding en daar in die tronk het Josef die nodige vaardighede aangeleer sodat hy in staat kon wees om Egipte onder die Farao te regeer.

Die Here was met Josef. Die Here is met ons ook. In Mat. 1 v 23 sê die Here vir ons:
“Die maagd sal swanger word en ’n Seun in die wêreld bring, en hulle sal Hom Immanuel noem.” Die naam beteken God by ons.

Jesus Christus het as mens aarde toe gekom. Hy het ’n vervloekte kruisdood gesterf en bange Godverlatenheid verduur sodat ons nooit weer deur God verlaat sal word nie. Na sy hemelvaart het Hy die Heilige Gees in sy plek as Trooster en Helper gestuur sodat ons nooit weer alleen sal wees nie.

Soms beland ons ook onverdiend in die tronke van die lewe. Ek sit in ’n doodloopstraat by my werk. My drome lê aan skerwe en niks wil uitwerk nie. ’n Huwelik wat nie wou werk nie. Hier sit ek eensaam en alleen op my oudag met my kinders wat ver van my af is. Die Here is met ons geliefdes. Hy neem ons nie noodwendig uit die omstandighede uit, maar Hy dra ons daardeur. Alhoewel Josef in beheer geplaas is van die gevangenis, was hy nog steeds in die tronk. Hy is as sewentienjarige seun vir ’n slaaf verkoop toe en hy het eers op dertige jarige ouderdom uit die tronk gekom.


Die Here haal ons nie noodwendig uit slegte omstandighede uit nie, maar Hy dra ons daardeur na iets beter. Soms kan dit ’n lang tyd neem, maar ons weet dat God besig is om ons voor te berei vir iets beter. In sommige gevalle is die iets beter eers in die volgende bedeling wanneer ons ewig saam met God gaan wees sonder hartseer, trane pyn of dood. Daarom geliefdes, hou vas aan die hoop want ons weet dat GOD MET ONS IS WANNEER DIT GOED GAAN EN DAT HY ONS DRA WANNEER ONS SWAARKRY.
Amen

Aanvullende informasie

 • Teks (Bv. Johannes 3:16) Genesis 3:2 21
 • Bybelboek Genesis
 • Voorgestelde liedjies & musiek

  Lof-Psalm Ps. 9 v 1 & 7 (OAB)
  Na Wet Ps. 25 v 1 & 2 (OAB)
  Na Gebed Ps. 30 v 1 (OAB)
  Slotsang Ps. 34 v 1 , 2 & 5 (OAB)

 • Bronverwysings

  Gen. 39; teksverse Gen. 39 v 2 ; 20 en 21
  6 Mar. 2011 Gereformeerde Kerk Reddersburg

 • Tydsduur (bv. 15 min) 60 minute
Gepubliseer in Preek
Saterdag, 04 April 2015 23:48

Die sleutels van ’n eenvoudige benadering tot Bybelstudie

Wat het ek nodig om Bybelstudie te doen?
Gebed en nogmaals gebed. Ek moet bereid wees om in biddende afhanklikheid deurentyd te bid dat God sy Woord deur die verligtende werking van die Heilige Gees sal oopsluit.
Luk 11:13 As julle wat sleg is, dan weet om vir julle kinders goeie dinge te gee, die Vader in die hemel nog baie meer! Hy sal die Heilige Gees gee vir dié wat vra.
Die Heilige Gees is die eintlike Outeur van die Bybel en daarom kan ons slegs die Bybel verstaan as die Heilige Gees dit vir ons oopsluit.


ʼn Bybel. Dit is baie nuttig om verskillende vertalings (Afrikaans, Engels en ook ander tale wat ek kan verstaan), te gebruik. Probeer om ten minste van ʼn 1933/53-vertaling en ʼn 1983-vertaling gebruik te maak. ʼn Ander nuttige Afrikaanse vertaling is Die Nuwe Lewende vertaling van die Bybel wat in 2006 deur CUM boeke uitgegee is. Verskeie gesaghebbende persone het aan die vertaling meegewerk onder andere Prof. Fika Janse van Rensburg (by die Teologiese Skool Potchefstroom) en Dr. Wim vergeer (leraar van die Gereformeerde Kerk Krugersdorp). ʼn Ander Bybel is die Bybel vir almal (oorspronklik uitgegee onder die titel Die Bybel vir Dowes) wat deur die Bybelgenootskap in 2008 uitgegee is. Hierdie is ʼn Bybel wat in eenvoudige Afrikaans uit die grondtale vertaal is. ʼn Pluspunt van hierdie Bybel is dat dit baie woorde in voetnotas verklaar. Engelse Bybels wat gebruik kan word, is Die NIV (New International Version) en die ESV (English Standard Version) asook The Holman Illustrated Study Bible (beskikbaar by CUM boeke. Hierdie Engelse Bybels is in maklike verstaanbare Engels vertaal.

 

Plaas die teksgedeelte in konteks
Moenie los en vas teksgedeeltes lees nie. Ons begin tog nie ʼn boek in die middel lees en lees dan hier en daar ʼn paragraaf uit die boek nie. Die Bybel is ʼn versameling van 66 boeke wat saam ʼn geheel vorm. Werk dus ʼn boek op ʼn slag deur en sien ook in waar die Boek in die geheel van die Bybel pas.
Probeer bepaal wie die boek geskryf het en aan wie die Bybelskrywer die boek gerig het. (Nuttige bronne in die verband is die Bybel in Praktyk, die Bybellennium  asook Die Bybel A‑Z beskikbaar by CUM boeke). NB NB !!! Beperk egter die gebruik van hierdie bronne tot agtergrondinligting oor die boek. Later wanneer die Bybelteks selfstandig deurgewerk is, kan hierdie bronne weer geraadpleeg word vir verdere insigte en om ons eie insigte te kontroleer.
Probeer ook bepaal wat was die kulturele agtergrond van die eerste lesers van die teks. Wat was hulle spesifieke omstandighede, kwessies en probleme wat hulle gehad het. Dit alles help om die milieu waarbinne die teks gegee is, te verstaan sodat ons kan verstaan wat die outeur vir sy eerste gehoor wou sê.

 

Bepaal die samehang van die teksgedeelte
Hoe pas die betrokke teksgedeelte in by die by die res van die Bybelboek waarin dit voorkom? Met ander woorde: neem in ag waar in die verhaal of brief (Bybelboek) die teksgedeelte voorkom en onthou dat dit nie los staan van dit wat in die res van die Bybelboek geskryf staan nie.
Waar pas die betrokke Bybelboek in, in die res van die Bybel? Onthou God openbaar Homself op ʼn ontvouende manier in die Bybel. Dit is soos ʼn roosknop wat oopgaan. Al die elemente van die blom is in die roosknop teenwoordig, maar dit is nog nie sigbaar nie. Net so is Christus dus nie direk implisiet sigbaar in die Ou Testament nie. Wanneer die roos heeltemal oopgegaan het, is baie meer van die blom sigbaar. Net so moet bepaal word in watter deel in die geskiedenis van God se openbaring kom die betrokke teksgedeelte voor.

 

Bepaal die literatuursoort (genre) van die teksgedeelte
          (bv. is dit ’n verhaal of is ’n gedig?)
Bepaal ook watter tipe teks ons hier mee te make het. Is die verhalende stof, ʼn brief, poësie, profesie of wetstekste? ʼn Enkele voorbeeld om te verduidelik. As jy die koerantopskrif van ʼn berig sou lees: “Die Haaie het die Bulle die naweek gevreet”, sal jy dit heeltemal verkeerd verstaan as jy nie die konteks in ag neem dat dit in die sportbladsye van die koerant geskryf staan of verder nog dat die berig handel oor twee Suid-Afrikaanse rugbyspanne nie. As jy maar sou sê, “ek lees net letterlik wat daar staan” dan sal jy wonder of daar ʼn klomp bulle in die see geswem het en nie die ware betekenis van die sin verstaan nie. Ons moet dus ook nie die Bybel op so ʼn verkeerde manier lees nie!

 

Bepaal wat daar geskryf staan
?  Is daar enige woorde waarvan die betekenis nie duidelik is nie?
?  Is daar enige sinne wat ʼn doel of rede aandui?
?  Is daar enige sinne wat ʼn bietjie meer verduidelik van iets wat reeds genoem is?


Wat word in hierdie paragraaf duidelik oor God self?
Die onderstaande tabel is ʼn handige hulpmiddel vir hierdie sleutel:
 

Eksplisiet
(M.a.w. dit staan in soveel woorde daar)
Vader
(Skepper, Onderhouer, ....)
Seun
(Verlosser, Saligmaker, ...)
Heilige gees
(Troos, Hulp, .....)
Wie is Hy?
   
Wat doen Hy?
   
Wat Hy?
   
Implisiet
(M.a.w. dit staan nie in soveel woorde daar nie, maar dit word wel geïmpliseer)
Vader
(Skepper, Onderhouer, ...)
Seun
(Verlosser, Saligmaker, ...)
Heilige gees
(Troos, Hulp, .....)
Wie is Hy?
     
Wat doen Hy?
     
Wat Hy?
     

Wat openbaar God aan ons in die gedeelte (wat vertel Hy vir ons )?
Beveel God ons spesifiek (eksplisiet of impli
siet) om iets te doen?

Maak God enige beloftes aan ons?


Wat openbaar God op ander plekke in die Skrif oor die betrokke teksgedeelte?
Die beginsel is om die voor die hand liggende betekenis van die teks te neem en nie ʼn verskuilde onlogiese betekenis wat teen die grein van die teks ingaan nie. Verder gebruik meer verstaanbare tekste om te verstaan, met ander woorde moenie ʼn maklik duidelik teks verklaar met ʼn minder duidelike teks nie. Doen dit juis anders om.


Bepaal wat is die sentrale boodskap van die teks.
Onthou: vra wat is die oorspronklike betekenis van die teks, eerder as om die teks as ʼn kapstok vir jou eie gedagtes te gebruik. Moenie soos sommige koerantmanne maak nie! Hulle laat nie toe dat die feite in die pad staan van ʼn goeie storie nie! Moenie jou eie gedagtes in die Bybel inlees nie. Met ander woorde : Wat het God hiermee vir die eerste lesers gesê? Verder moet ook bepaal word voor watter geloofskeuses hierdie teks die eerste hoorders gestel het.


Bepaal hoe ek dit wat God vir my in die teks gesê het, gaan toepas in my lewe
Wat moet ek doen?
Wanneer moet ek dit doen?
Waar moet ek dit doen?
Hoe moet ek dit doen?
Voor watter geloofskeuses stel hierdie teks my (met ander woorde wat moet ek in my lewe verander of doen om my lewe in lyn te bring met God se wil vir my lewe?)

  onderrig   die leer   iets
God oortuig   gelowige glo   spesifiek
  motiveer   om te doen   as doel


Nota:
Indien hierdie riglyne vreemd is, moenie daaroor bekommer nie. Ons gaan tydens die Bybelstudie prakties inoefen hoe om dit te gebruik. Aanvanklik mag dit omslagtig lyk, maar soos ons dit gebruik en toepas, sal dit al hoe makliker word.

Aanvullende informasie

 • Teks (Bv. Johannes 3:16) Lukas 11:13
 • Bybelboek Lukas
 • Bronverwysings

  Bogenoemde is bedoel om maar net ʼn paar praktiese riglyne te verskaf en nie om ʼn volledige uiteensetting te wees nie. Die volgende boeke kan handig te pas kom vir die persoon wat in meer diepte oor die onderwerp wil lees:
  ºDie Bybel A-Z: Die hoofstuk “Hoe moet ʼn mens die Bybel Lees” p29
  ºDie Bybellennium: Die bylae op p1810 Met een oogopslag oor die Bybel.
  ºDie Bybel in Praktyk: Die tussen-testamentêre tyd p1354; Die gebruik van die Ou Testament in die Nuwe Testament. P1362; Waarom juis hierdie 66 boeke DIE Bybel is. p1364. Die Nuwe-Testamentiese apokriewe boeke. P1365; ʼn vergelykende tabel van die vier Evangelies. p1638; Tematiese konkordansie. p2026.
  ºHennie Stander se gids: Om jou Bybel beter te verstaan. 52 Sleutels om God se boodskap in sy Woord te ontsluit. 2003. Carpe Diem Media.

 • Tydsduur (bv. 15 min) 60 minute
Gepubliseer in Bybelstudie
Saterdag, 04 April 2015 23:39

Hoe om jou verhouding met God aan jou kind oor te dra

Openinge van vergaderings soos hierdie word al hoe minder omdat dit ongewild en/of selfs “onwettig” is in ‘n demokratiese Suid-Afrika. Godsdiensperiodes as sodanig is reeds lankal deel van die verlede en word hoofsaaklik in ‘n paar christen-privaatskole aangebied.

‘n Tyd terug oor die radio gehoor dat 70% van tieners kerklik onaktief is. Ek het gewonder wie se skuld dit mag wees? Die politiek? Die regering? Die kerk? Ek dink nie een van hulle behoort die hoof blaam te dra nie.

Ek wil beweer dat as 70% van kinders onaktief is omdat ongeveer 70% ouers ook kerklik onaktief is…


Vanaand wil ek ‘n beroep op ouers uit Deuteronomium 6:4-9 doen. Hier word vertel hoe jou verhouding met God oorgedra word aan jou kinders.

Lees Deut.6:4-9

Dit begin by die ouer se geloof  ín of verhouding mét God. Ouers praat nie en leer nie van God as Hy nie vir hulleself betekenis het nie.
Die ouers wat egter ‘n lewende verhouding met God het – Deuteronomium sê “die word van God is gedurig in hul harte en gedagtes”,  en daarom sal hulle dit met hul kinders deel.

Hoe?
In Deut.6 vind ons vier werkwoorde wat ouers vanaand moet aangryp.
1.       Inskerp. Jy moet liefde vír en kennis óór God by jou kinders inskerp of ingraveer deur jou as ouer se voorbeeld en gehoorsaamheid aan God.
2.       Praat. Jy moet elke geleentheid aangryp - in die huis, kar, voor slaaptyd en soggens met jou kinders oor jou verhouding met God praat en dit verduidelik.
3.       Bind. Dit moet só deel word van julle lewenswyse soos iemand wat ‘n strikkie om sy vinger bind as teken daarvan dat jy iets belangriks wil onthou en doen. Dit moet so sigbaar wees soos ‘n merk op jou voorkop.
4.       Skryf. Dit moet sigbaar geskryf wees in jou huis dat julle God dien. Behalwe vir die Bybel, verse, prente en simbole wat die huis vol moet wees, sal ouers se dade die beste manier van “skryf” in die kinders  se lewens wees.


Liewe ouers. Die skool en staat is kan weinig meer as informasie  oor God bied. Hierdie informasie sal tussen al die ander informasie wat die skool hulle mag verdwyn tensy daar reeds ‘n grondslag by die huis gelê is en dit uitgebrei word deur jul kerklike betrokkenheid!


As ouers speel ons die grootste rol in ons kinders se verhouding met God. Daarom daag ek julle as ouers vanaand om self eers julle verhouding met God reg te stel en Hom dan baie sigbaar lief te hê. Jou kinders se ewigheid (met God) is hiervan afhanklik!

 Gebed: Here, my kind en my kind se ewige lewe saam met U is afhanklik van my verhouding met U. Vergewe my vir my laksheid en liefdeloosheid vir U. Ek onderneem om U van nou af eerste in my en my kinders se lewens te stel. Amen.

Aanvullende informasie

 • Teks (Bv. Johannes 3:16) Deuteronomium 6:4 9 (6)
 • Bybelboek Deuteronomium
 • Illustrasies & Hulpmiddels

  Skool oueraand - opening.

 • Bronverwysings

  1. NAV. 1987. Bybelgenootskap van SA. Nasionale Boekdrukkery.

 • Tydsduur (bv. 15 min) 10 minute
Gepubliseer in Kitsboodskap
Saterdag, 04 April 2015 23:28

My mes is tog groter as jou mes!

Paulus skryf hier aan die gemeente in Korinte omdat hulle liefdeloos teenoor mekaar begin optree het.

Ek glo nie die Korintiers-gemeente het moedswillig liefdeloos opgetree nie, net te veel klem begin lê op die gawes en wie wat daarmee kon doen. Onbewustelik het hulle  liefdeloos teenoor mekaar begin optree. Hulle meen hulle bewys groot liefde aan mekaar maar helaas daar heers onenigheid en afguns – hulle vergelyk mekaar se gawes en raak hoogmoedig daaroor.

Vertoon video Clip van Crocodile Dundee     (laai dit hier af: http://www.youtube.com/watch?v=01NHcTM5IA4)

Ek dink die meeste van julle het hierdie toneel herken. Ja, dit kom uit die fliek “Crocodile Dundee” en dit handel oor die plasie uit Australie wat vir die eerste keer die groot stad New York City besoek.
Hy en ‘n joernalis word voorgekeer deur ‘n rowerbende. Dundee reageer nie dadelik en oorhandig sy beursie soos die rowers beveel het nie maar steek doodluiters sy hand agter sy rug in toe een van die bendelede sy mes uitpluk. Doodluiters haal Dundee sy eie groot mes uit terwyl hy die reeds bekende woorde doodkalm uiter: “That’s not a knife,” “This is a knife!”
Daarvoor het die rowers nie kans gesien nie en op die vlug geslaan.
 
In Afrikaans sou Dundee waarskynlik gese het “Dit is nie ‘n mes nie, Dít is ‘n mes!” of nog beter “My mes is tog groter as jou mes!”
 
Die toneel laat my altyd dink aan hoe dit in baie van ons huise gaan. Van kleins af leer kinders om teen mekaar mee te ding oor wie die moeiste of die grootste of die lekkerste speelding het. Dit veroorsaak dat ons ons lewe lank met mense meeding – of dit nou die gesin, ander familie, of my vriende of bure of by die werk is! 
 
Dit maak dit  net al hoe moeiliker om ander mense eerste te stel soos God dit van ons verwag. Dit raak al hoe moeiliker om lief te hê!

Die meeste van ons leef vandag met ‘n mentaliteit van “My mes is tog groter as jou mes!”
 
Wanneer ek na Paulus lewe en optrede kyk dan sien en hoor ek vir Crocodile Dundee, behalwe dat Paulus sou se “Julle dink julle het ware liefde, maar ek sal julle wys hoe ware liefde eintlik lyk!”
In 1 Kor.13 verduidelik Paulus hoe ware liefde lyk. 
 
As huis van God – dit is die gemeente en ons huisgesinne moet ons vandag mooi luister wat God se verwagting is hoe ons Sy liefde aan die wêreld moet demonstreer.
 
Kom ons gesels net eers oor die vraag “Waarom liefde so belangrik is?”

 1. Lev.19:17-18 en Mat.19:19 sê dat die hele Wet en Profete opgesom word deur die woord “liefde”.
 2. Rom.13:9 sê dat liefde die Christen se lewensverantwoordelikheid is.
 3. Gal.5:22 ev; 1Pet.1:5-7 en Kol.3.12-14 verduidelik dat liefde die dryfveer is van alle goeie gawes.
 4. Volgens Joh.13:35 is liefde die uitstaande kenmerk van ‘n Christen.
 5. Liefde is die verhoudingsgom tussen mense.
 6. Die grootste rede kry ons in Joh.3:16 vir ons – God het ons uit liefde geskep en ons uit liefde gered!  “God het die wêreld so lief gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat dié wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie maar die ewige lewe sal hê.”

Liefde begin met ‘n reaksie op God se liefde vir jou. Sy liefde vir jou is die motivering om ander life te hê. 

·        Paulus lê soveel klem op liefde – kom ons ondersoek sy konsep van liefde. Wat dink Paulus, is liefde? Hoe moet die huis van God lyk waar liefde heers?
Hy stel hul probleem dadelik aan die orde en verduidelik dat al die gawes waarmee hulle so besig is en spog niks is en niks help as dit nie uit en in liefde beoefen word nie.

Paulus gebruik wel die woord  “agapao” wat tradisioneel die woord vir Goddelike liefde. Tog besluit hy om nie 'n defenisie van liefde te probeer gee nie maar om eerder te verwys na daaglikse optredes van mense om te wys hoe dit sal lyk waar daar wel liefde is en hoe dit sal lyk en klink waar daar nie liefde is nie. Liefde sal spesifieke uitkomste en effek op mense hê wat duidelik sigbaar sal wees - want liefde is ‘n bepaalde mentaliteit of lewenswyse.

Waar liefde heers sal die effek daarvan ‘n langtermyn of selfs ‘n blywende invloed hê – dit sal gawes, geloof en hoop oorleef!

·  Paulus verduidelik liefde so:
Kom ons kyk na verse 4-7. 4 Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik; dit is nie afgunstig nie, is nie grootpraterig nie, is nie verwaand nie. 5 Dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie liggeraak nie, hou nie boek van die kwaad nie. 6 Dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid. Dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. 
Eerstens gee hy twee eienskappe van wat liefde is en daarna agt optredes wat beslis nie liefde kan wees nie. 
 
·        Die twee ware eienskappe van liefde is:

 1. Geduld. Die ou vertaling sê “lankmoedig” – ek dink dit is ‘n beter vertaling. Dit sê meer wat die grondteks bedoel het.

Eks.34:6,7  “6 Terwyl Hy by Moses verbygaan, roep die Here: “Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. 7 Ek betoon my liefde aan geslagte en geslagte. Ek vergewe ongeregtigheid, oortreding en sonde, maar Ek spreek niemand sonder meer vry nie.
 
Die woord “lankmoedig” bevat twee konsepte wat belangrik is vir die verstaan van liefde – “lank” en “moed”.
 
Lank. Het te doen met selfbeheer tydens provokasie en konfrontasie. Dit is om nie te vinnig te verdedig of aan te val nie. Dit is die teen0orgestelde uitkoms as wat woede het. Jy bly bewus van God se lankmoedige genade vir jou en jy reageer dieselfde.
 
Moed. Liefde gee nie toe aan moedeloos en swaarkry nie. Dit onderskei tussen mense en omstandighede. Mense moet onder alle omstandighede met liefde behandel word.
Soms sal dit nodig wees om “Tough Love”  te beoefen. Dit beteken dat jy sterk genoeg sal wees om mense reg te hanteer en reg te help al benadeel hulle jou!
As “Geduld” die passiewe kant van liefde is, dan is die volgende eienskap “vriendelikheid” die aktiewe kant van liefde.
 
2. Vriendelikheid. Weerens gaan ek ‘n ander woord leen om hierdie eiensakp te verduidelik. Die Englese Bybels vertaal “vriendelikheid” met “Kind”. Om “kind” te wees is om “goedhartig te wees”.
“Goedhartig” bestaan ook uit 2 konsepte, nl. “Goed” en “Hart”.
 
Goed. Is om die beste vir mense aan te bied. Dit wat hulle nodig het en wat hulle sal opbou.
 
Hart. Het met gesindheid te doen. Dis is om werklik besorg te wees en om te gee. 
Goeie intensies doen die ding nie –  goeie dade alleen bevestig dat jy liefhet!
Dit beteken dat ons  aktief op die uitkyk moet wees vir nood in die mense rondom ons en wanneer ons dit opmerk, spring ons in en help. Dink aan die Barmhartige Samaritaan. 
 
Luk.6:35 en 36 Nee, sonder om iets terug te verwag, moet julle julle vyande liefhê en goed doen en uitleen. Dan sal daar vir julle 'n groot beloning wees: julle sal kinders van die Allerhoogste wees, omdat Hy self goed is vir die ondankbares en slegtes. 36 Wees barmhartig soos julle Vader barmhartig is.” 
 
Goedhartigheid of vriendelikheid word verwag en beoefen teenoor vriend en vyand! Doen dit met deernis en sagtheid en jou gesin, vriende en vyande se harte sal oopgaan vir jou en jou getuienis!
 
·  Paulus gaan nou voort en verduidelik vir die Korintiers en ons hoe liefde nie lyk nie. Hy gee agt voorbeelde:

1. Afgunstig / jaloesie
Soek sy eie belang of welvaart ten koste van ander.
Wil nie opoffer/swaarkry vir ander nie. “Ek het te hard gewerk vir wat ek bymekaar gemaak het.”
Kan dit nie verdra dat ander meer of beter as jy het nie. Dit maak jou seer omdat jy nie kan hê wat ander het nie…
 
2. Grootpraterig / arogant
Afgunstigheid is my sondige reaksie op die wêreld se welvaart. Grootpraat is my sondige reaksie op my eie welvaart! “My mes is to groter as jou mes, whê!”
Dit verdryf nederigheid en sagtheid – deernis.
Dit is baie nou verwand aan die volgende voorbeeld.
 
3. Verwaand
Dit dink jy is beter as ander. Jy dink jy is die kat se snor.
Dit vernietig al die goeie wat jou gawes en talente kon bereik het, as dit in liefde gedoen was.
 
4. Onwelvoeglik
Die Engelse bybels vertaal “onwelvoeglik” met “behaving badly”. 
Vb. Tou by bank – hoor nie wat jy wil hê nie – reageer sleg teenoor amptenaar…
Ouers veral fouteer wanneer hulle nie hul kinders se swak dissipline en verkeerde gewoontes van kleins af aanspreek nie, net om die vrede te bewaar.
Huweliksmaats verwag soms dat hul maat hulle swak maniere en houding moet aanvaar. 
Paulus sê dat liefde beteken dat jy jou moet gedra!
 
5. Eie belang / selfsug
Liefde is gerig op die mense om my. Of hulle nou vriend of vyand is – ek wil die beste vir hulle hê en doen!
God het gekies dat Christene hul liefde vir Hom verklaar deur hul optrede teenoor ander mense.
As jy God eerste stel, dan kan jy nie anders as om die mense om jou se belang voor jou eie te stel nie!
 
6. Liggeraak
Liggeraaktheid is die stimulasie wat onreg nodig het om te gebeur. Is om “online” te wees vir moeilikheid.


Paulus waarsku teen kort humeure – dit vernietig alle goeie intensies en goeie werke.
Liefde soek nie strooihalmpies om kwaad te doen of aan te val en seer te maak nie.
Daar is goeie chemiese hulp en gedragsoefeninge om jou hiermee te help as jy werklik ‘n afwyking het.
 
7. Hou boek van kwaad
Liefde krop nie op en ontplof op ‘n dag nie. As jy opkrop dan is jy eintlik besig om boek te hou van die kwaad.
Dit blaas nie ‘n “gascet” omdat jou kind of ouer nou al die hoeveelste keer iets teen jou verkeerd gedoen het nie.
Bitterheid is die vlagskip van boekhou van die kwaad!
 
Dit lyk of veral Christene fotografiese geheues het as dit by ander mense se sondes kom.


Jy verwag genade van God – dat Hy nie al jou sondes sal opskryf en teen jou hou nie – betoon dan genade aan almal! 

8. Verbly oor onreg
Van die snaakste grappies is altyd die wat mense wat anders as jy is en lyk afkraak. 
Elke keer wanneer ons so ‘n grappie luister of selfs vertel, is ons besig om onreg te bevorder.


Net so vernietig skinderpraatjies jou eie verhouding en dikwels ook ander se verhoudings. 
  
·        Paulus, hoe moet ons dan liefhê? 
In verse 6 en 7 gee Paulus die antwoord.  

Verheug jou oor die waarheid. Juig oor die waarheid.
Dit beteken ons moet werklik soek na dit wat mense om ons beter mense sal maak - hulle vry sal maak!
Ons moet ook so met die waarheid omgaan dat dit vir ander mense ook na die waarheid lyk en nie net vir ons nie.
Vind uit wat mense waardeer en help hulle dan om God te plesier – want dit is wat verheug jou in die waarheid eindelik beteken.
Mense moet God as Waarheid raaksien in jou dade!
 
Wil jy God as Waarheid in jou lewe en rondom jou hê? Maak dan die volgende verse jou lewensdoelwit.


Fil.4:8-9  “Verder, broers, alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is – watter deug of lofwaardige saak daar ook mag wees – daarop moet julle julle gedagtes rig.  En wat julle van my geleer en ontvang het, en gehoor en gesien het, dit moet julle doen. En God wat vrede gee, sal by julle wees.”
 
Lees ten slotte weer die teks: 1 Kor.13 (Die Bybel vir Almal)
1 Miskien sal ek die tale van mense en van engele kan praat, maar as ek nie lief is vir God en vir ander mense nie, dan is ek soos ’n klok of soos ’n simbaal wat net raas. 
2 Miskien sal ek God se boodskap kan bring, en al die geheime kan ken, en alles kan weet. Miskien sal ek so sterk kan glo dat ek berge kan wegskuif, maar as ek nie lief is vir God en vir ander mense nie, dan beteken ek niks. 
3 Miskien sal ek al my goed kan weggee, en miskien sal ek myself kan gee sodat mense my slaan en seermaak, en sal ek daaroor spog, maar as ek nie lief is vir God en vir ander mense nie, dan help dit my niks. 
4 Iemand wat lief is vir God en vir ander mense, is geduldig en vriendelik, hy is nie jaloers nie, hy spog nie, hy is nie hoogmoedig nie, 5 hy doen nie lelike dinge nie, hy is nie selfsugtig nie, hy word nie gou kwaad nie, hy onthou nie vir altyd dat mense slegte dinge aan hom gedoen het nie, 6 hy is nie bly wanneer mense verkeerde dinge doen aan ander mense nie, hy is baie bly wanneer mense die waarheid praat. 
7 Hy word nooit moedeloos nie, hy hou aan om te glo en te hoop, hy bly geduldig. 
8 Hy hou nie op om lief te wees vir God en vir ander mense nie. Daar is genadegawes wat sal ophou: Om God se boodskap te bring, sal ophou. Om in tale te praat, sal ophou. Om baie dinge te weet, sal stop. 
9 Want ons weet net ’n bietjie, en ons bring net ’n bietjie van God se boodskap. 
10 Maar eendag, wanneer alles is soos God dit wil hê, dan sal die dinge wat ons nou ken en het, nie meer nodig wees nie. 
11 Toe ek ’n kind was, het ek dinge gesê soos ’n kind dit sê, ek het gedink soos ’n kind, en ek het oor die lewe gepraat soos ’n kind. Maar toe ek ’n grootmens geword het, het ek die dinge van ’n kind gelos. 
12 In hierdie lewe sien ons alles baie dof, ons sien dinge soos in ’n dowwe spieël. Maar eendag sal ons alles helder sien, soos wanneer ’n mens voor iemand staan en jy kan sy gesig goed sien. Nou weet ek nog nie alles nie. Maar eendag sal ek alles weet, soos God nou alles van my weet. 
13 Daar is net drie dinge wat regtig belangrik is, en dit is: om aan te hou glo, om aan te hou hoop, en om lief te wees vir God en vir ander mense. Maar die belangrikste is om lief te wees vir God en vir ander mense. 
 
Die eerste Pinkster
Met die eerste Pinkster het die Gees van God die apostels en omstanders gevul en hul lewens verander.


Die Gees het hulle aangevuur om liefde te betoon waar hulle kom. Handelinge vertel ons hoe die eerste gemeente eensgesind alles met mekaar gedeel het. Dit was in liefde gedoen.


Wanneer ons vandag die Nagmaal gebruik en Pinkster vier, laat toe dat die Gees jou vandag verander en beweeg om liefde vir God se mense jou prioriteit te maak en ten alle koste na te streef.


Kom ons wys die wêreld dat God se liefde groter as enige swaarkry of sonde is en dat Hy hulle kan vrymaak daarvan.


Ongelukkig kan jy dit nie doen voordat jy self eers aanvaar dat God jou lief het nie en al jou sondes en veral liefdeloosheid vergewe nie.


Gebruik die volgende oomblikke om sy liefde te gryp en onderneem om God te wys hoe lief jy Hom het deur liefde teenoor vriend en vyand te bewys!

Aanvullende informasie

 • Teks (Bv. Johannes 3:16) 1 Korintiërs 13:1 13 (13)
 • Bybelboek 1 Korintiërs
 • Illustrasies & Hulpmiddels

  Video van Crocodile Dundee: http://www.youtube.com/watch?v=01NHcTM5IA4

 • Voorgestelde liedjies & musiek

  Gebed: Een van Ds Solly Ozrovech se Pinkster-gebede
  Musiek: Lied 442:1,2 - Openingsgebed.

 • Bronverwysings

  1. Bybels: NAV 1983; Die Bybel vir Almal. (Bybelgenootskap van SA)
  2. Video clip:  http://www.youtube.com/watch?v=01NHcTM5IA4
  3. Liedboek van die NG Kerk
  4. "What Is This Thing Called Love?"(1 Cor. 13:1-13), Bob Deffinbaugh, 06/08/2004, Published on Bible.org.

 • Tydsduur (bv. 15 min) 60 minute
 • Kalender (periode) Pinkster
Gepubliseer in Preek
Saterdag, 04 April 2015 23:24

Hoe moet ek régtig glo?

Jeremia tree op 100 jaar na Jesaja. Gebore uit ‘n priesterlike gesin in Anatot en in 627 v.C. geroep as profeet van God. 40 jaar lank tydens die regerings van Juda se laaste vyf konings waarsku Jeremia hulle teen die komende rampspoed en doen hy ‘n beroep op die volk om hulle te bekeer. Na die dood van die godvresende koning Josia in 609 v.C. vererger die politieke toestande en Juda is vasgevang tussen die twee strydende wêreldmoonthede: Babilon in die noorde en in die suide Egipte. Jeremia probeer tevergeefs die koning oorhaal om hom by Babilon te skaar. Nebukadneser (Babilon) oorwin Egipte en in 587 val hy Jerusalem binne en verwoes die tempel en stad en voer die volk weg in ballingskap.

Jeremia die uitgeworpene
Jeremia is uit die priestergeslag van Anatot. Die priesters van Anatot is die nageslag van Abjatar wat deur Koning Salomo verban is nadat hulle saamgesweer het met Adonia om in sy plek koning te word.

Jeremia het ‘n moeilike taak gehad – hy is uit ‘n familie wat verban is, sonder aansien en regte, maar die Here vind dit goed om hom te roep om by die koning te gaan profeteer.

Die Here roep Jeremia om teen die volk en koning te profeteer. Hulle het in sonde geval en leef ver van die Here. Verder moet hy die koning aanraai om liewer saam te span met Babilonie ipv Egipte – en dit was nie ‘n gewilde boodskap by die koning ne.

Die gevolg is dat Jeremia se eie familie hom om die lewe wil bring. Hulle is bang as hy die koning kwaad maak dat hulle finaal vernietig en doodgemaak sou word. Hulle probeer Jeremia dus doodmaak voordat hy die lewe vir hulle kan moeilik maak…

Jeremia kla by die Here
Nou kla Jeremia by die Here.
* Waarom is die goddelose mense – die wat sy lewe soek – so voorspoedig?
* Waarom is die ontrou mense se lewens so rustig?

Kom ons verander sy vrae in gewone Afrikaans.
Here, waarom gaan dit goed met die goddelose mense maar met MY, U kind, gaan dit so sleg? Waarom kan ek nie ook so rustig leef, sonder kommer en vrees soos hulle nie?
Here waarom is die gras aan die anderkant van die draad altyd groener?

Ek dink as daar ooit iemand is wat rede gehad het om sulke vrae te vrae was dit Jeremia. Hy leef vir die Here en wil net goed doen, maar die Here verwag moeilke en lewensgevaarlike werk van hom…

Die Here antwoord Jeremia
In Jer.12:5 antwoord die Here vir Jeremia.
In gewone taal beteken die versie niks goed vir Jeremia nie. Die Here spot amper met Jeremia. As hy nou al kla oor die taak wat die Here hom opgelê het, wat gaan hy doen wanneer die Here meer en moeiliker en gevaarliker take verwag?
* Jeremia, dit sal nog erger word – jy loop met voetsoldate en kla oor die onreg, maar jy gaan nog hardloop dat jou tong uithang!
* Jy kla oor jy onveilig voel maar Ek gaan jou nog stuur na die pronkbosse van die Jordaan, daar waar dit rof en gevaarlik is en die rowers en wilde diere bly. Die doringbosse sal maak dat jy nie kan wegvlug nie…


* Jy skrik vir jou familie wat jou wil doodmaak, maar daar gaan nog baie wees wat jou lewe sal soek…
Op die oog af lyk dit of die Here nie baie simpate en vertroosting vir Jeremia het nie. Ons verwag dat Hy eers vir Jeremia sou paai en bemoedig met beloftes dat dit môre beter sal gaan, maar dit gebeur nie. Intendeel, dit kom voor of die Here spot met sy vrees en vertel hom dat dit wat hy nou beleef niks is met wat voorlê nie.

Kom ons kyk ‘n bietjie dieper na hierdie raaiselagtige antwoord van die Here! Is daar nie dalk ‘n dieper betekenis nie?
Hoekom spot die Here met Jeremia? Want Jeremia sien net hierdie gevaar en oormag en onreg teen hom raak maar sien nie die eintlike gevaar en oormag raak nie…

Dit is so dat hier ‘n ongelyke stryd aan die gang is, maar nie soos Jeremia dink nie…

Vir voetsoldate om ten perderuiter-soldate te veg is eintlik onmoontlik. Dit is soos om teen ‘n oorlogstank te probeer veg. Die stryd is duidelik ongelyk. Dit is soos dit vir Jeremia… en dikwels vir ons voel…

Maar die Here probeer eintlik vir Jeremia wys op ‘n ander ongelyke stryd…
Wie is groter as die soldaat te perd.. of groter en sterker as die tank?
Ja, God, die Almagtige! Geen mens, oorlogsmiddel, land volk of koning kan iets aan Hóm doen nie. God is overgelykbaar groter as die skepping en skepsels.
DIT is die eintlike ongelyke stryd wat Jeremia behoort raak te sien…


Nie sy eie lot teen die gevare en take wat hy moet trotseer nie, maar wel die gevaar vir dié wat God teenstaan en rustig leef asof Hy geen mag het nie, en wie God se kinders laat swaarkry.


Daar is genoeg ander bewyse in die Bybel om vir ons te sê dat die Here wel sal oordeel oor die goddelose en dat ons moed moet hou!

Wat is ware geloof?
In Hebreers 11:1 word vir ons vertel wat geloof is. Jeremia moes dit met sy eie lewe beleef wat ware geloof is.
Dit is nie om te glo dat alles môre beter sal gaan nie.
Dit is om te glo dat God groter en magtiger is as enige-iets wat op my pad lê.
Geloof in God is dus nie om te hoop dit sal môre beter gaan nie, maar om in die gevaar gehoorsaam aan God te bly, al verstaan ek nie, ek moet leef en doen soos Hý verwag! Waar ons in opdrag van God leef, daar sal Hy met ons wees met sy groot Almag! Al sien die wêreld dit nie raak nie.


Die Here het nie vir Jeremia probeer verduidelik en paai nie, Hy het net gehoorsaamheid van Hom verwag…

Jeremia, hou op kla en leef die lewe wat God van jou verwag – Hy is met jou!

Ja, die lewensstryd is ongelyk.. wie kan ten God opstaan en dit oorleef?

Hoe lyk jou geloof?
Ons kla so dikwels oor ons lot en sou graag beter wou hê. Maar vergeet gerieflik wat God beleef wanneer sy skepsels in opstand teen Hom kom, soos sy eie volk Juda wat nie wou luister nie en saam met Egipte gespan het en gevolglik hul vryheid en tempel en land verloor het en beheer is deur die heidense Babiloniese volk.

Wat nog erger is as ons besef dat God hulle probeer warsku het deur Jeremia en deur baie ander profete – maar hulle wou nie hoor nie en moes die gevolge dra.

Hoe behoort my geloof te lyk? Ek moet die dieper waarheid en prentjie raaksien. Daar buite s ‘n goddelose en rustige wêreld wat onder die oordeel van God staan en as ek en jy as kinders an die Here nie soos ‘n Jeremia ons deel begin doen en gehoorsaam aan God is, soos Matteus 28:18,19 ons vertel om te doen nie, dan sal die wêreld geoordeel word en verlore gaan!

My gehoorsaamheid aan God wys die wêreld wat my keuse is! 
Daarom is jou en my gehoorsaamheid aan die Here, ten spyte van die swaarkry en onreg wat ons (dink) ons beleef, juis die teken wat die wêreld na smag!
Kinders van die Here wat hul geloof in God, die Almagtige, uitleef en demonstreer word ‘n hoop vir die wat andersins verlore sou gaan!

My gehoorsaamheid aan God demonstreer my geloof… Nee, demonstreer die Almagtige God!

Watter kant kies jy vandag? Om te kla teen die onreg en oorspoed van die goddelose en hulle toe te laat om verlore te gaan?
Of
Om die Here te dien en te gehoorsaam en te volg want ek weet dit sal die goddeloses help om gered te word – soos ek!

Aanvullende informasie

 • Teks (Bv. Johannes 3:16) Jeremia 12:1 11 (5)
 • Bybelboek Jeremia
 • Voorgestelde liedjies & musiek

  Gebed: Psalm 139:23-24
  Musiek: Liedboek 218:1,2; 523.

 • Bronverwysings

  1. 1. NAV. 1987. Bybelgenootskap van SA. Nasionale Boekdrukkery.
  2. Handboek by die Bybel (Hersiene uitgawe) 2de druk 1991 (fotos)

 • Tydsduur (bv. 15 min) 60 minute
 • Kalender (periode) Koninkrykstyd
Gepubliseer in Preek
Saterdag, 04 April 2015 23:19

Hoe belangrik is Stiltetyd?

Wat dink julle van die volgende stelling?

Ek sukkel met my stiltetyd. Dis so moeilik om op te staan en Bybel te lees… Ek sukkel ook met ander dinge in my lewe, soos ooreet, woedebuie en pornografie. Ek bid vir selfdissipline – maar dit wil nie werk nie!

Mag ek vra hoeveel van julle met hierdie probleem spook?
Ja, ek het gedink dat baie hierdie probleem het.

Die antwoord op hierdie probleem is aan die een kant baie maklik en aan die ander kant baie moeilik. Die moeilike antwoord het te doen met ons gesindheid en die maklike antwoord te doen met ons optrede of lewensgewoontes.

Kom ons begin by die gesindheidsantwoord:
Hier gaan dit oor jou verstaan van heilig lewe voor God. Is dit jou lewensdoel om ‘n ‘n intieme verhouding met God te lewe?  ‘n Heilige lewe behels dat ek:
-   alles wat skeiding maak tussen my en God uit die weg sal ruim
-          gedurig sal wegdraai van sonde en ‘n voortdurende afsonder tot God
-          God alleen sal gehoorsaam
‘n Heilige lewe voor God is ook die aantrekkingskrag na God – en daarsonder is stiltetyd gewone pligspliging en/of word dit deur skuldgevoelens gedryf.

Die optrede-antwoord:
Paulus het eenmaal uitgeroep “Die goeie wat ek wil doen, doen ek nie, maar die slegte wat ek nie wil doen nie, dit doen ek”. Ek dink hy was redelik desperaat toe hy dit gesê het – en ek dink baie van ons sal baie goed verstaan wat in sy gedagtes omgegaan het, veral as ons gesels oor ons intieme verhouding met die Here en ons stiltetyd. Tog gaan dit hier oor doodgewone optredes of handelinge. Jy weet wat reg is en jy weet dat jy naby God moet leef – jy’t Hom mos lief, maar kom nie daarby uit nie. Hoe moet jy dan maak om hierdie allerbelangrike verhouding prakties te beleef?

Jy moet eers 2 belangrike redes verstaan waarom jy so sukkel…

● Eerstens is daar die konflik wat bestaan tussen jou gevoel (emosie) en jou wil (verstand). Beide wil beheer hê van jou optrede en jou besluite. Die geveg om beheer vind daagliks in jou plaas en begin die oomblik as jou wekker lui om jou te laat opstaan om stiltetyd te hou of reg te maak vir die dag. Gevoel sê: “lê nog 10 minute” en Wil sê “ek het baie om te doen”… en nou moet jy ‘n besluit neem voor jy behoorlik wakker is en baie van ons kies dan vir die gevoel-antwoord. So begin jou dag dan met ‘n besluit wat geneem is ogv jou emosie en nie met jou verstand nie – en baie ander besluite deur die dag volg dan dié voorbeeld.

● Tweedens gaan dit oor verkeeerde en gemaksugtige gewoontes wat jy oor jare heen aangeleer het. Hierdie gewoontes het jou karakter beïnvloed en maak jou wie jy op die oomblik is. Om heilig voor die Here te leef gaan vra dat jy eers jou karakter sal verander en om dit te doen moet jy jou gewoontes verander en heiligheidsgewoontes aanleer. Onthou gewoontes bepaal karakter en karakter kan alleen verander as jou gwoontes wat te doen het met jou gedagtes, geloof, en optrede verander. In die mate wat jy God se gewoontes soos in die Bybel vir jou gegee aanleer, in daardie mate sal jou karakter ook verander. Dit is met hierdie gesindheid wat ons ons stiltetyd en lees van ons Bybel moet benader...

As jy nou verstaan dat daar ‘n gedurige stryd in jou is om beheer van jou besluite en gewoontes, dan wil ek graag 3 stappe voorstel waarmee jy beheer oor jou besluite en gewoontes kan kry:

 

 1. Die eerste stap is om selfondersoek te doen en vas te stel of jy regtig die verandering in jou lewe wil hê. Hoe belangrik is dit vir jou om God met jou hele hart, siel en verstand te dien? Hoe belangrik is dit vir jou om die Here te plesier met jou gewoontes? Ons wil baie keer die eindresultaat hê sonder dat ons daarvoor wil werk en baklei (bv. Lotto en dieet). Baie van ons sê met oortuiging dat ons ‘n gelukkige huwelik wil hê, maar as jy nie baie hard daaraan werk nie, dryf julle uitmekaar. Baie van ons sê dat ons ‘n intieme verhouding met die Here vwil hê, maar ons is nie bereid om die dinge aan te leer en te doen wat só ‘n verhouding sal bewerkstellig nie. Emosies soek altyd die kortpad na plesier en probeer so beheer oor jou lewe kry en steel jou weg van God af! Emosies maak jou die belangrikste in die verhouding met God en die wil verstaan dat God eerste in jou lewe moet wees!
 1. Die tweede stap is om werklik te bid vir selfdissipline. Baie van ons bid daarvoor met die verwagting dat ek een môre gaan opstaan met ‘n klomp selfdissipline om die wêreld mee te oorwin. Nee, God werk anders, wanneer jy begin bid vir selfdissipline gebeur daar twee dinge in jou lewe.


Die eerste is dat jy meer sensitief en bewus word dat jy selfdisipline kort en die tweede is dat die Here jou in situasies gaan plaas waar jy sal moet bewys dat jy nie deur emosie gedryf word nie. Sonder hierdie situasies sal jy geen oefening kry in die neem van die regte besluite en so ook geen oorwinning smaak oor die sonde wat jou van God wil wegdryf nie. Onthou selfdisipline kom net deur oefening, en oefening en oefening…

 1. Die derde stap is dat jy ‘n spesifieke besluit sal moet neem en daarby hou. As jy bv dieet, daan gaan jy mos nie twee weke lank ophou eet nie? Nee, jy gaan liewer oorbodige etery soos ‘n tweede bord kos of ‘n ekstra skeppie rys begin uitskakel. Jy gaaan sslegte eetgewoontes vervang met goeie eetgewoontes.


Praktiese raad
— Wanneer jou wekker lui, moenie eers dink nie, gly-val uit jou bed op jou kniee en begin dadelik bid. Staan daarna op en gaan sit op ‘n plek, ver van jou bed af, waar jy regtig alleen met die Here kan wees.

— Begin klein en nie met ‘n hoop teologiese boeke en ‘n uur-lange stiltetyd nie, jy begin bloot met ‘n vyf-minute program – lees ‘n boek soos Markus of die Johannesbriewe stelselmatig deur. Luister na ‘n loflied op ‘n CD as inleiding vir jou stiltetyd. Begin uitkyk vir gebruikersvriendelike boeke wat jou kan help met vrae wat mag ontstaan wanneer jy die Bybel lees.

— Kry vir jou ‘n notaboekie waarin jy aantekeninge van vrae en ontdekkings kan maak sodat jy dit later kan opvolg. Skryf sommer die volgende dag se datum in jou boekie as aanmoediging om jou afspraak met die Here na te kom.

— Jy moet ook ‘n vriend gaan vertel (kameraad) van jou nuwe aksie-plan om naby die Here te leef sodat die vriend jou vriendelik kan aanmoedig om te volhard en ook vir jou kan bid. Erken dit maar – almal van ons het iewers ‘n polisieman nodig aan wie ons verantwooding doen, anders kom min dinge gedaan…

— Verder is dit belangrik dat jy nou met ander mense sal begin deel wat jou ervaring en ontdekkings met die Here is – op die manier sal jy die waarhede omtrent God en jou nuwe gewoontes internaliseer en baasraak.

— Volhard met die oefening vir 6 tot 8 weke. Dit sal in die begin wees soos iemand wat begin hardloop om fiks te word. Die eerste paar dae gaan dit wonderlik, dan begin dit vervelig en moeilik raak en die plafon voel of dit hier naby jou kop en God baie vêr is. Met rukke sal dit beter gaan en rukke weer slegter, totdat jy ‘n mate van fiksheid het en nie meer so baie moet insit om aan die gang te bly nie. As jy deurdruk met die oë op Jesus gevestig, sal jy voor jy jou kom kry nuwe en beter lewensgewoontes aanleer en beoefen wat jou naby aaan die Here sal laat leef!

Toewyding
Hierdie inligting wat ek vandag vir julle gee klink dalk eenvoudig maar ek wil jou verseker dat dit lewensnoodsaaklik is, só noodsaaklik dat jy nou ‘n besluit sal moet neem en net jy gaan bepaal of dit ‘n emosionele besluit of ‘n lewensveranderende besuit gaan wees. Terwyl ons die offergawes opneem speel ek ‘n liedjie van Piet Smit “Woorde en dade” ... Daarna as die boodskap jou geraak het sal ons ‘n toewydingslied sing waarin jy jou besluit aan die Here en aan die gemeente, wat dien as getuies, kan bekend maak.

Aanvullende informasie

 • Teks (Bv. Johannes 3:16) 2 Timoteus 3:14 17 (16)
 • Bybelboek 2 Timoteus
 • Voorgestelde liedjies & musiek

  “Oesland” Piet Smit (Snit 2: Woorde en Dade)

 • Bronverwysings

  1. NAV
  2. Personal Holiness in times of Temptation. Bruce Wilkenson p.213ev
  3. Today “Answers by Arnold en Joy Mol” June 1996 p.13
  4. Cd: “Oesland” Piet Smit (Snit 2: Woorde en Dade)

 • Tydsduur (bv. 15 min) 60 minute
 • Kalender (periode) Koninkrykstyd
Gepubliseer in Preek
Bladsy 1 van 2

Registreer of teken in om te publiseer en/of kommentaar te lewer en nuus te ontvang

Nog nie 'n lid nie? Registreer

Werf Statistiek

 • Total Members 1314
 • Total Groups 5
 • Total Discussions 0
 • Total Albums 59
 • Total Photos 10
 • Total Videos 0
 • Total Bulletins 0
 • Total Activities 25
 • Total Wall Posts 0
 • Total Events 0

Oorweeg asb 'n donasie vir die instandhouding en ontwikkeling van Dominee.org.za

Google+